ניו-טק מיליטרי מגזין | ספט'-אוק 2017

September October 2017

New-Tech Military Magazine September-October 2017

22 העתיד כבר כאן - הכירו את כלי השיט הבלתי מאוישים של צה"ל 28 לראשונה נחשפים: פלגת הטמעה אופרטיבית חדשה בתחום ההגנה בסייבר בצה"ל 36 מדידות מדויקות של מתחים והתנגדויות נמוכים מאוד באמצעות מיכשור מתקדם 40 מהיר וקטלני

More New Products 195x40-com.pdf 1 06/06/2017 11:23

C

More new products in stock

than any other distributor.

M

Y

CM

Mouser and Mouser Electronics are registered trademarks of Mouser Electronics, Inc. Other products, logos, and company names mentioned herein, may be trademarks of their respective owners. Order now at mouser.com

MY

CY

MY

K

Made with FlippingBook Online document