קשר עין - גליון 235 - ינואר 2014

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

Rs ארבעת ה- של קורסיני עמ' 03 אליעזר שמואלי

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

תיכון חדרה ראיינה: שרון כץ עמ' 22

טבת - שבט תשע " ד י נ ו א ר 4 1 0 2

ג י ל י ו ן 2 3 5

Made with