Uitwerking hoofdstuk 11

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

d

190 Vooruitbetaalde bedragen

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

1/3

Van balans

€ 6.400 31/3 31/3

Memoriaal Naar balans

€ 1.600 € 4.800 € 6.400

€ 6.400

11.3 a

110 Bank

€ 7.200

Aan 191 Vooruitontvangen huren

€ 7.200

b

191 Vooruitontvangen huren

€ 2.400

Aan 960 Huuropbrengst

€ 2.400

c

960 Huuropbrengst

Datum Omschrijving

Bedrag € 2.400

Datum Omschrijving

Bedrag € 2.400

31/1

Naar w&v

31/1

Memoriaal

d

191 Vooruitontvangen huren

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

31/1 31/1

Memoriaal Naar balans

€ 2.400 € 4.800 € 7.200

1/1

Bankboek

€ 7.200

€ 7.200

e

960 Huuropbrengst

Datum Omschrijving

Bedrag € 2.400

Datum Omschrijving

Bedrag € 2.400

31/3

Naar w&v

31/3

Memoriaal

f

191 Vooruitontvangen huren

Datum Omschrijving

Bedrag € 2.400

Datum Omschrijving

Bedrag € 2.400

31/3

Memoriaal

1/3

Van balans

11.4

Als de gegeven schuldrest voor aflossing op 1 januari is.

a

193 Te ontvangen bedragen 1/12 x 3% van (€ 6.700 – 6 x € 335)

11,73

Aan

930 Interestopbrengsten

11,73

Pagina 2 van 6

Made with