Wim van Beek en Marianne Verhallen - Taal een zaak van alle vakken

Webondersteuning

Bij dit boek hoort eenwebsitemet: • eenmultimediaal programmawaarmeehet lesmodel in verschillende voorbeeldlessen in beeldwordt gebracht • videoregistraties • lesmaterialen

Dewebsite is te vinden op www.coutinho.nl/taalzaakvakken .

Ganaar www.coutinho.nl/taalzaakvakken ,maak eenCoutinho-account aan en log in.

Made with