מגזין שופרסל מרץ 18

2 0 1 8 ס ר א מ • 8 ן ו י ל י ג

מגזין לעובדי הרשת ובני משפחותיהם

גאוות יחידה: סיום קורס סגנים

מהפכת השירות 23 – 22

המגוון האנושי 19 - 18

המצטיינים שלנו 9 – 6

Made with FlippingBook flipbook maker