מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ו

בברכת שנה טובה , שנת הזדמנויות

של העפלה לפסגות חדשות , של מעוף - יזמות והתמקצעות . שנה של משמעות .

מצוות הפסג ה"

http://www.pisga.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp

31

1

Made with