István Bejczy - Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

26

VROEGE MIDDELEEUWEN I

van de bewoners zich als Angelen beschouwden (een aangenomen identiteit: dat zich hier alleen Angelen hadden gevestigd, lijkt onwaarschijnlijk); Wessex, Essex en Sussex, beheerst door de ‘Sak- sen’; en Kent, dat het rijk van de Juten werd genoemd. In sommige gevallen werd een meerkoppig koningschap uitgeoefend, terwijl onderworpen heersers dikwijls aanbleven als onderkoningen. Door- dat de laatsten de onafhankelijkheid opeisten wanneer de koning gestorven was, vielen de zeven rijken soms weer in kleinere eenhe- den uiteen. De politieke banden met het Frankische rijk waren vrij sterk - veel koningen trouwden met Frankische prinsessen - en in elk geval Kent lijkt tot op zekere hoogte ondergeschikt te zijn geweest aan het Merovingische gezag. In Longobardisch Italië zetelde een koning te Pavia. Maar de feitelijke macht werd uitgeoe- fend door een twintigtal hertogen. Met name die van Benevento en Spoleto trokken zich weinig aan van het koninklijk gezag.

Ging het Romeinse rijk wel teloor?

De *volksverhuizingen en de val van het West-Romeinse rijk zijn dikwijls voorgesteld als dramatische gebeurtenissen die een einde maakten aan de antieke beschaving en de westerse wereld onder-

Kaart 5: Angelsaksisch Engeland in de zevende en achtste eeuw. De geschiedschrijver Beda (zie p. 46) onderscheidde zeven Angelsaksische rijken, aange- duid als de ‘heptarchie’. De grenzen lagen niet vast en bovendien vielen ze soms in kleinere rijkjes uiteen. De hep- tarchie werd afgescheiden van de Keltische vorstendommen in Wales door een 200 kilometer lange aarden wal, opgeworpen door koning Offa van Mercië (r. 757-796).

Iona

Lindisfarne

Jarrow Wearmonth

R I J K E N

Whitby

NORTHUMBRIË

York

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Chester

K E L T I S C H E

Lincoln

Offa’s dijk

Thetford EAST ANGLIA

MERCIË

Ipswich

I I I

I I I I I I I I

London ESSEX

T h e e m s

-

KENT

Canterbury

B R I T S

Winchester

WESSEX

SUSSEX

Hamwich

FRANKISCH RIJK

100

0

200 km

Made with