Onsdag 24. august 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

VARMEPUMPER

ALLTID LAVE PRISER! Se tilbud: www.Bekkvangservice.no

Onsdag 24. august 2016 Nr. 29 • 15. årgang Kjempereklame for mattilbudet

Tollboden skal rives

Foto: Thea Romsås Foto: Torbjørn Aurvåg

Det gule murbygget i Parkgata som kalles Tollboden skal snart jevnes med jorden. Børge Moen i Tema Eiendom (bildet) forteller at området først skal pyntes litt på, men at det senere er planer om et næringsbygg for utleie på denne tomta. Side 4 Vegåpningen er forsinket

I 48 timer testet Norges mest leste matblad, Mat fra

Norge, ut mattilbudet i Gjøvik i all hemmelig- het. Konklusjonen ble at byen overrasker stort, her fant bladet et langt bedre mattilbud enn forventet. Det gir reiselivssjef Arne- Jørgen Skurdal og bakeriinnehaver Hanne Nybakke grunn til å juble (bildet). Skurdal

håper at dette kan bidra til økt mattu- risme, og mener at

den fine omtalen i en flere siders reportasje ikke kan måles i kroner

Fylkesveg 155 ved Hørstadskauen åpnes ikke for trafikk før 23. sep- tember. – Vi beklager forsin- kelsen, sier byggeleder Rune Bratteng i Statens vegvesen. Den nye vegen vil få 6,5 meters bred- de og helt nytt asfaltdekke. Side 2

og øre. – Dette er stort, mener han.

Side 5

Foto: Jon Olav Andersen

BRUKT- MARKED

Å R D Å F N U

Nyhetene strømmer inn, men fremdeles kan du finne noen godbiter på sommersalget. Velkommen! Str. 42+

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 27. august kl. 10–16

L I G S T R I M E D E

R E T F A P T E

K J Ø P E Å R D U P Å T !

KJØP NÅ!

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

GJØVIK • LENA • RAUFOSS

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

STARTER TORSDAG MED MANGE GODE TILBUD OG FLOTT UNDERHOLDNING! Se annonser side 13 - 19 Velkommen til Lena Mart´n

Torsdag-lørdag: ÷20% Ved kjøp over kr. 500,- ÷60% ÷50% Utvalgte Signatur skinnarmbånd fra klokker

÷50- 70%

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena Handelsstands Forening www.lenasentrum.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with