Milieu Compact nr 4

SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS compact mILIEU

Nummer 4 Jaargang 26 26 februari 2014

Scheidingsinstallatie zeeft kunststof uit vuilnis

Uitgelicht

Staatssecretaris Mansveld van Milieu opende sa- men met directeur Vincent op 10 februari de nieu- we afvalscheidingsinstallatie van Attero, het afval- bedrijf in Drenthe. Diverse soorten plastic worden hier uit het huisvuil gehaald en gesorteerd zodat het weer nieuwe grondstof kan worden en niet ge- woon de verbrandingsoven in gaat

Duurzame Bouwvrouw Iedereen kan een powervrouw in de bouw, die duurzaamheid succesvol op de kaart zet, voor- dragen voor de verkiezing Duurzame Bouw- vrouw 2014. Een jury, onder voorzitterschap van voormalig milieuminister Jacqueline Cra- mer, bepaalt op 17 april welke krachtige vrou- wen in aanmerking komen voor de award. Vanaf 18 april kan iedereen via de website ‘www.duurzamebouwvrouw.nl’ een stem uit- brengen op één van de genomineerden. Houtstook en gezondheid Zo’n 10 procent van de Nederlanders onder- vindt overlast door houtstook van hun buren. Om de problemen aan te pakken vindt op vrijdag 23 mei het congres ‘Houtstook en ge- zondheid: problemen voorkomen’ plaats. Ini- tiatiefnemers zijn de VVM, netwerk van mi- lieuprofessionals, RIVM, het Longfonds, de Stichting Haard en Rookkanaal en de vereni- ging Partners voor Gezond Leefmilieu (PGL). Informatie: www.vvm.info. Nationaal Windenergie Congres Zeker na het afsluiten van het Energieakkoord staat windenergie volop in de belangstelling. Dit maakt het Nationaal Windenergie Con- gres op 15 en 16 mei extra actueel.

Foto: Michiel Wijnbergh

Nu wordt jaarlijks zo’n 10 miljoen ton afval ver- brand of gestort. Mansveld wil dat in tien jaar te- rugbrengen tot 5 miljoen ton. Mansveld: “Afval is waardevol. Weggooien is geen optie meer. Afval is grondstof voor een nieuw product.” De staats- secretaris heeft daar een speciaal programma voor opgesteld: Van Afval Naar Grondstof (VANG). Via VANG wil zij bijvoorbeeld ondernemende kop- lopers ondersteunen, de afvalberg verkleinen en een slimme productie van goederen stimuleren zodat deze na gebruik gemakkelijk kunnen wor- den ontmanteld en hergebruikt. Op die manier wil Mansveld toewerken naar een minimaal gebruik van grondstoffen. Samenwerking met bedrijfsle- ven en gemeenten staat daarbij voorop.

1

Made with