Vroeghulpcentrum Doggersbank

Als de ontwikkeling van je kind anders loopt

Groepsactiviteiten Bij Vroeghulpcentrum Doggersbank werken we met verschillende groepen met vaste begeleiders. Iedere groep heeft een dagprogramma met diverse activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op alle ontwikkelingsgebieden, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak-taal ontwikkeling, de motoriek, spel en de cognitieve ontwikkeling. Individuele begeleiding We begeleiden kinderen daarnaast individueel. Ook hiervoor kun je reke- nen op de ervaring en kennis van onze professionals in het team. Naast de groepsleiding zijn de orthopedagoog, logopedist en fysiotherapeut nauw betrokken bij de begeleiding van jou en je kind.

Een kind maakt in de eerste jaren van zijn leven een grote ontwikkeling door. Leren praten, eten, lopen en spelen lijkt haast vanzelfsprekend. Maar soms loopt de ontwikkeling van een kind anders, vertraagd of is er sprake van opvallend gedrag. Dan is het fijn wanneer professionals meekijken en meedenken. Ouders van kinderen van 0 tot 5 jaar met een (vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand kunnen voor observatie, diagnostiek en behandeling terecht bij Vroeghulpcentrum Doggersbank.

“Alle aandacht voor jou en je kind”

Made with FlippingBook - Online magazine maker