Gids voor de werkgever 2017

Inhoud 1.Formaliteiten bij de tewerkstelling van personeel........................................................................... 2 2.Kinderbijslag ..................................................................................................................................... 3 3. Stimulansen voor de tewerkstelling in Brussel ............................................................................... 4 4. Stimulansen voor de tewerkstelling in Vlaanderen ...................................................................... 10 5. Stimulansen voor de tewerkstelling in Wallonië........................................................................... 15 6. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst ............................................................................... 21 7. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................ 27 8. De volledige werkloosheid ............................................................................................................ 27 9. De toegelaten arbeid voor gepensioneerden ............................................................................... 28 10. Taalgebruik in de onderneming................................................................................................... 30 11. Nachtarbeid................................................................................................................................. 30 12. Arbeidsduur................................................................................................................................. 31 13. De overeenkomst alternerende opleiding .................................................................................. 31 14. De studentenovereenkomst........................................................................................................ 33 15. Deeltijdse arbeid ......................................................................................................................... 35 16. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur............................................................................ 36 17. Het ondernemerschapstraject .................................................................................................... 37 18. De bedrijfsvoorheffing................................................................................................................. 38 19. De loonbeslaggrenzen ................................................................................................................. 44 20. Werkkledij.................................................................................................................................... 45 21. Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen .............................................................................. 45 22. Het privégebruik van een bedrijfswagen .................................................................................... 46 23. Vervoerskosten voor het woon-werkverkeer ............................................................................. 49 24. het gewaarborgd minimum maandinkomen .............................................................................. 51 25. De wettelijke feestdagen............................................................................................................. 51 26. Klein verlet................................................................................................................................... 52 27. Jaarlijkse vakantie........................................................................................................................ 54 28. Ziekte en gewaarborgd loon........................................................................................................ 56 29. Het moederschapsverlof ............................................................................................................. 57 30. De tijdelijke werkloosheid ........................................................................................................... 59 31. Het educatief verlof..................................................................................................................... 61 32. het tijdskrediet en de thematische verloven .............................................................................. 63

Made with