Isännöinti 5_2016

PÄÄKIRJOITUS

VIESTINTÄ

LAKI & OHJEET

KOULUTUS

AMMAT TI & YRITYS

3 1 + 9 syytä pysähtyä Isännöinti­ päivillä. Isot aiheet puheena.

5 Miten osakkaan pitää huomioida asbesti? Huoneisto­ remonttiopas vastaa.

10 Milloin tarvitaan rakennus­ lupa, milloin toimenpidelupa?

12 Opi myymään isännöintiä. Isännöin­ tiliiton Myynti­ akatemia starttaa.

14 Isännöitsijä Harri Verkola: ”Isännöinnin oppii vasta käytännössä.”

I S Ä NNÖI N T I L I I T ON JÄ SEN I NFO | 5 –2016

Isännöintiliitto tutki

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN KASVUODOTUKSET 2016

40% 6% liikevaihto pysyy samana LÄHDE: ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI, VASTAAJINA 191 ISÄNNÖINTIYRITYKSEN PÄÄTTÄJÄÄ

54% liikevaihto kasvaa

liikevaihto pienenee

Talousbarometristä saat vertailuluvut liiketoiminnan kehittämiseen. s. 6 Tietoauttaa menestymään

LUETTAVAA ASIAKKAILLESI:

7 kysymystä yhtiöjärjestyksestä Kotitalo 5/2016 s. 66 (ilmestyy 15.9.)

Made with