DeØkonForholdsOgIndflydelsePaaDødeligheden_I

119

O v e r s ig t st a b e l I X .

Drankersygd.

Selvmord.

Ulykkeslil f.

u T1 -tf ° q H'

0)

OO® 'S^ H •§ S -» s 13 p . g V c 3 S?é! 1 » - n-a

o dfi. i ^ CD fcuo d) -12 r— ( rrt P-l CD £ C & d 3 &JOrce d Ji o>H « O .S 0) d

Q ) T3O

■ o ndG

S tb®

(DT3

g*

'S

T3 g H S < d nd

Medhjælpere hos Bagere og K o n d ito re................... Mdhj. hos Blikkenslagere, Gjørtlere, Guldsmede 0 . s. v....................................... Mdhj. hos Klein-, Nagel-, Grov-, Kobber-, Tøj- og Ankersmede....................... Mdhj. ved Jernstøberi og Maskinfabrikation . . . . Mdhj. hos Bogbindere og Bogtrykkere....................... Mdhj. ved Tobaksindustrien Mdhj. hos Malere og Lake­ rere .......................................... Mdhj. hos Sadelmagere og T a p e tsere re....................... Mdhj. hos Skomagere . . . Mdhj. hos Skrædere. . . . Mdhj. hos Murere............... Mdhj. hos Tømrere, Baad- og Skibsbyggere............... Mdhj. hos Snedkere, Stole­ magere, Bødkere o. s. v. Daglejere................................... Mdlgt. Tjenestetyende . . .

tf

1

2

5,0

3,9

2,8

2

3

4,0

1

3,2

2,2

11 14,o

10 11,6

4

6,0

1

5

3

3

4

2

n n

5 9

6,1 5,4

1

3,1 3,1

4,1 4,3

5

1

4,7

3,7

2

3

2,6

11

3,1

2

2,5

1,7 8,5 5,5 4,9

n ii 1

22 16,3 12 11,5 8 11,0

9 13,5 5 10,3

4

S,8 14

16 16,3

9 14,7

8

7,8

7, 4

19 23,1

13 19,3

2

110 76,3 117 71,2 51

35,3 12,4

14 19,9

5 13,8 14

Selvmord.

Drankersygdom.

^ i—1

døde.

døde.

den mandig. D« af Gruppe II.

beregnet dod<

beregnet død!

Handelskontorister, Bank­ assistenter o. s. v.............. Værtshusholdere, Gjæstgi- vere, Vinhandlere o. s. v.

af Gruppe II l

eft. Tabellen f(

den mandig. Di

eft. Tabellen fo

2

5,0

2,0

tf

7

8,3

11

3,3

Alderen er overalt elimineret ved Beregningen af de forventet døde.

Made with