Spelend leren met LEGO Education

Spelend leren Educatief aan de slag met LEGO ® Education in een doorlopende lijn

Januari 2018

Steeds meer kinderen leren door te doen MEEDOEN AAN DE FIRST ® LEGO ® LEAGUE? Een nieuwe manier van onderwijs vindt steeds meer zijn weg naar het klaslokaal. Steeds meer leraren in het basis- en voortgezet onderwijs durven kinderen los te laten door hen zelf te laten experimenteren, onderzoeken en te spelen. Ze ontdekken de kansen die de aanpak van ‘Lerenmet je hart, je hoofd en je han- den’ hen biedt om alle kinderen gemotiveerder, met meer focus en vooral meer te laten leren. En vooral ook om zelf met plezier samenmet de kinderen te leren. In deze krant leest umeer over de verschillende aspecten van spelend lerenmet je hart, je hoofd en je handen. Met de mooiste materialen van LEGO ® Education, de onderwijstak van LEGO, laten we zien hoe dat in een doorlopende lijn van 2 tot 15 jaar uitgewerkt kan worden. Bovenaan iedere pagina kunt u precies zien waar in de doorlopende leerlijn u zich bevindt! > Lees verder op pagina 18.

Opening STEAM Park

en scènes bedenken. Alle onderdelen zijn uitgewerkt met praktische oefe- ningen om leerkrachten of begelei- ders te ondersteunen en kinderen uit te dagen als ze samen de spannende wereld van STEAM ontdekken.

gierigheid van kinderen en hun ge- drevenheid te willen creëren, ver- kennen en onderzoeken. Met STEAM Park maken jonge kinderen kennis met STEAM. Bij elk bezoek aan het STEAM Park gebruiken kinderen hun aangeboren instinct om te verken- nen, experimenteren, observeren en spelen terwijl ze attracties, spelletjes

Op 1 november 2017 heeft LEGO Education met STEAM Park nieu- we mogelijkheden geopend om mini-techneuten in de dop samen, spelenderwijs en probleemoplos- send te laten leren.

STEAM Park van LEGO Education is gebaseerd op de natuurlijke nieuws-

> Lees verder op pagina 4.

In dit nummer: 02 Spelend leren met LEGO Education 04 STEAM met LEGO DUPLO ® 06 Inspelen op fantasie en creativiteit 08 StoryTales en Build me Emotions 10 Het belang van rollenspel met Café+ 12 Computational thinking met WeDo 2.0 14 Onderzoeken en ontwerpen met Simpele en aangedreven machines 16 21 st Century Skills met LEGO MINDSTORMS ® EV3 18 FIRST LEGO League 20 MAKER en LEGO Education 22 LEGO Education Innovation Studio 23 Workshops en trainingen 24 Teacher Award

‘ LEGO Foundation bouwt mee aan een toekomst waarin spelend leren kinderen in staat stelt om creatief, betrokken en een leven lang te leren.’

WeDo 2.0 nu ook in het Nederlands

kan worden in de FIRST LEGO Le- ague Junior? Lees er meer over op pagina 18.

Lees meer over onderzoeken en coderen met WeDo 2.0 op pagina 12. Wist u dat WeDo 2.0 ook ingezet

Ga naar heutink.nl voor meer informatie en bestellen 1

Made with FlippingBook Online newsletter