מידעון רישום לגני הילדים 2019

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מידעון רישום לגני הילדים העירוניים שנת הלימודים 2019 תש"פ

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online