SvFF - 2016

Nöjda FÖRBUNDSKAPTENER Tre förbundskaptener som hade anledning att känna sig nöjda med 2016: Janne Andersson, som fick en bra VM-kvalstart med herrarna, Pia Sundhage, med OS-silver och EM-klara damer och Håkan Ericson som förde U21-landslaget till EM 2017.

Alla bilder i verksamhetsberättelsen kommer från Bildbyrån eller Svenska Fotbollförbundet om inte annat anges.

INNEHÅLL

Förbundsmötet 2017 ...................................................... 1 Inledning ............................................................................. 2 Kommittérapporter ...................................................... 14 Publikutveckling.............................................................26 Detta hände också 2016 ..............................................28 Årsredovisning Förvaltningsberättelse .................................................34 Ekonomisk redovisning................................................37 Revisionsberättelse........................................................52

Förslag verksamhetsplan och budget 2017 .........54 Resultatanalys 2016.......................................................56 Nämndrapporter ............................................................58 Internationella uppdrag...............................................59 Organisationen ...............................................................60 Fotbollens sociala ansvarstagande..........................63 Representantskapets rapport ....................................64 Resultat och statistik ....................................................66 Utmärkelser ......................................................................74

Revisorer

Valnämnd

Förbundsmöte

Representantskapsmöte

Valberedning

Förbundsstyrelse

Skiljenämnd

Licensnämnd

Appellationsnämnd

Disciplinnämnd

Besvärsnämnd

Ekonomisk samrådsnämnd

Distrikts- och förenings- kommitté

Futsal och Beach Soccer- kommitté

Anläggnings- kommitté

Domar- kommitté

Medicinsk kommitté

Tävlings- kommitté

Made with