Onsdag 14. september 2016

2

Onsdag 14. september 2016 •

Planlegger bygging av nær 200 nye boliger Nordbohus Gjøvik AS har de

neste par årene planer for bygging av nærmere 200 boenheter i kommunen. Etterspørselen etter nye boligprosjekter er stor.

Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Boligleverandøren med hoved- kontor på Gjøvik har inngått avtale med grunneierne Haldor Braastad og Patric Braastad om utbygging av to felt like nedenfor Lundstein skole, på hver sin side av Kollsvegen. Landlig, men sentralt – Vi ser de to områdene opp mot hverandre. Det ene området er regulert til boligformål, mens det andre er regulert til landbruksfor- mål. Vi har solgt ut hele Bråstad Øvre. Hadde vi hatt flere tomter, hadde vi solgt dem. Nå ser vi på videre utvikling av 50 til 60 boenheter, både enboliger, rekke- hus, to-mannsboliger, opplyser daglig leder Tor-Atle Fuglerud og prosjektutvikler Stian Olafsen i Nordbohus Gjøvik. Planene er nå spilt inn til ny kommuneplan for boligformål. Nordbohus merker at flere og flere ønsker å etablere seg litt i litt landlige omgivelse og i nær- heten til Gjøvik. – Vi ser på området som fan- tastisk område for rekreasjon, fis- kevann og ridesenter like ved. Området er et eldorado i forhold til friluftsliv. Det er ny skole og det er ikke så langt til byen. Du bruker lenger tid å kjøre til CC fra Kopperud enn fra Bråstad, sier Fuglerud og Olafsen. Prosjekter i kø Men dette er ikke det eneste pla- nene boligleverandøren har i Gjøvik. På Torkekjordet, like ovenfor Nordbyen omsorgssenter, plan- legges 60 boenheter.

Prosjektutvikler Stian Olafsen i Nordbohus Gjøvik har mange boligprosjekter på gang i Gjøvik. Like nedenfor Lundstein skole planlegges 50 til 60 boenheter, både enboliger, rekkehus og to- mannsboliger.

– På Torkejordet ser vi for oss mindre boenheter der man for eksempel kan disponere en felles bolig der det kan være felles vaktmester og andre privat tje- nester, illustrerer Fuglerud og Olafsen. Boligfeltet Østvold på Bybrua ferdigstilles i disse dager. Her er det i alt 40 boenheter. Nå ønsker man å regulere et byggetrinn 2 på omtrent like mange bohenter. – Vi har sendt førsteutkastet til regulering. Dette skal første- gangsbehandles nå i september. Et annet område, Sandberg i Hunndalen, er ferdig regulert, og her regner vi med salgsstart av 50 boenheter i slutten av året, opplyser Nordbohus. Påbegynt Cirka 12 boenheter i Panorama-

vegen er også regulert, men er til behandling på grunn av naboklager. Dette feltet er både eneboliger og noen mindre lei- ligheter. I tillegg kommer byg- ging av sju boenheter i Dalborglia, samt 18 boenheter i Honnebakken på Biri. Sistnevnte prosjekt er allerede på påbegynt. – Både Panoramavegen, Sandberg og Dalborglia, er byg- gestart planlagt neste år. Østvold trinn 2 kan bli realisert

i 2017 eller 2018. Bråstad ser man for seg byggestart i 2018/2019. Solid drift Nordbohus Gjøvik har i dag 49 ansatte, derav 34 tømrere. – Vi har aldri hatt så mange boenheter i Gjøvik under plan- legging som nå, sier Fuglerud. Nordbohus Gjøvik omsatte for 137 millioner kroner i fjor med et resultat før skatt på

rundt 12 millioner kroner. Forventet omsetning i år ligger i overkant av 150 millioner kro- ner.

Rulleskirenn på Øverby

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Gerd Solveig Nilsen, født 1930, døde 31. august.

I dag,onsdag, arrangerer Gjøvik skiklubb Øverbyrennet på rulles- ki. Løpere mellom 13 og 16 år har intervallstart på Øverby, mens junior- og seniorløpere skal starte i Storgata i Gjøvik sen-

trum, og klatre opp mot Øverby. Traseen på Øverby har for øvrig fått nytt asfaltdekke i løpet av sommeren, og løperne kan derfor glede seg over mer forutsigbart underlag.

Svært gledelige tall fra det lokale reiselivet

føring i flere kanaler har blitt lagt merke til. Et virkelig høydepunkt var sommerens Skibladner-sendinger på NRK. Den som ikke fikk lyst til å besøke områdene ved Mjøsa etter å ha sett disse timene på skjermen, vil sannsynligvis uansett heller sitte hjemme. Innlandet er ikke det verste stedet å være for tida. Vi har kanskje vært litt i oljeskyggen tidligere, men nå skinner sola direkte på oss. Turismen bidrar til å skape vekst og trygge arbeidsplasser. Tallene som nå pre- senteres er mer enn et tilfeldig blaff, og det skal vi vite å sette pris på.

hvis vi sammenlinger med fjoråret. 21 prosent er noe å være stolt av. Vi skal i tillegg huske på at fjorårets tall var svært gode i vårt fylke, så en såpass sterk økning på toppen av dette er direkte oppsiktsvekkende. Stadig flere av de som finner seg en seng i Oppland er også nordmenn. Nå har disse solide tallene absolutt ikke kommet av seg selv. Vi har vært inne på det flere ganger tidligere, for det jobbes veldig godt innen reiselivet her lokalt. Det er ikke tilfeldig at turistene velger seg vårt distrikt når de skal på ferie. Vi vil anta at reiselivets markeds-

Det må være lov å slå seg litt på brystet når vi leser reiselivets statistikk for juli. I den fineste sommermåne- den er det Oppland fylke som har flest overnattende turister av alle landets fylker. Vårt fylke framstår altså så attraktivt at hele 612.127 overnattinger kunne plot- tes inn på statistikken for juli. Dette er ikke løse skryte- tall, men tall hentet direkte fra Statistisk sentralbyrås registreringer. Vi nevner at Hedmark til sammenligning hadde i overkant av 194.000 overnattinger i samme måned. Oppland har også størst vekst i overnattinger i juli,

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 14. september 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with