השבט השישי - גליון 150

ְמֶרְחַק נְגִיעָה, ּ א נִמְצָא ב ּ הו ְמַע. ׁ ְבָר נִש ּ ִים כ ּ ַל ּ הַג ׁ הֵק, וְרַחַש ֹ ו ּ ל ב ֹ הַחו ַלְמִידִים יְקָרִים, ּ לִקְרַאתְכֶם ת ֹ ָנָה מֵכִין עַצְמו ׁ ָל ש ּ כ ֶל קְסָמִים... ׁ ֶה ש ּ מַט ֹ ְמו ּ גֵעַ כ ֹ ָכֶם נו ּ א ב ּ הו

לָה, ֹ ְדו ּ ָה הַג ׁ ָה יָמִים, עַד לַחֻפְש ּ ַמ ּ ד כ ֹ עו ׁ יֵש ָנָה, ׁ ּ ף הַש ֹ ת לְסו ֹ ַחֲזָרו ּ מִרְצְכֶם ב ּ ְקִיעו ׁ ֵינְתַייִם הַש ּ ב ָנָה... ׁ ּ ַת הַש ּ ִתְחִיל ּ ְבָר ב ּ ת לִפְעָמִים כ ֹ ֶהֵן מַתְחִילו ׁ עַ ש ּ ִי יָדו ּ אַף כ

בָה, ֹ לְטו ּ ָא עָלֵינו ּ ֶה הַב ּ הַז ׁ דֶש ֹ ף הַח ֹ בְסו ּ ו ָה, ׁ דָעָה חֲדָש ֹ עַד הו ּ ִדְחו ּ דָה ת ּ ְעו ּ ָט לַת ּ ַב ּ אֶת הַמ ֶהָיָה, ׁ ְפִי ש ּ א יִהְיֶה כ ּ ת הו ּ ְסַבְלָנו ּ ֶה ב ּ ן יְחַכ ּ ו ּ ִי ּ הַצ ֶחָלְפָה ׁ ָנָה ש ׁ ּ ֶל הַש ׁ ֵן ש ּ ֶעָף מֵהַק ׁ זָל ש ֹ ו ּ ג ֹ ְמו ּ ֶם כ ּ וְאַת לָה... ֹ ְדו ּ ָה הַג ׁ ִמְחָה, אֶת הַחֻופְש ׂ ֵיף וְש ּ ְכ ּ ב ּ הַתְחִילו

יערי משה

חופשה נעימה

כפר הנוער הדתי | כפר המכבי | כפר ביאליק | יגור | חוואלד | איבטין | אושה | אורנים שער העמקים | רמת יוחנן | ראס עלי | נופית | ‘ כפר חסידים ב | ‘ כפר חסידים א 2018 אפריל - מאי | עיתון המועצה האזורית זבולון

150 גליון |

1 | השבט השישי

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker