Willem Visser - Leren organiseren

1

15

ORGANISEREN

ken. Het leerrendement is in een dergelijk geval veel groter dan wanneer men zaken in het vage of op hun beloop laat.

Taakverdeling

1.2

MIDDELEN EN ACTIVITEITEN

Als het gewenste doel duidelijk is, kan men inventariseren welke middelen en acti- viteiten nodig zijn om dat te bereiken. Bij het organiseren van een feest zijn de middelen bijvoorbeeld: de hoeveelheid geld die beschikbaar is; de diverse drankjes en hapjes;

de aankleding, versiering van de ruimte; de muziek, een bandje, geluidsapparatuur; de uitnodigingen.

De activiteiten kunnen de volgende zijn: het sponsoren van het feest door familieleden, bevriende relaties, bedrijven, (feest)commissies; het inslaan van de drankjes en hapjes; het versieren van de feestruimte; het kiezen, benaderen en verder regelen van de band; de keuze van de uitnodigingskaart en de verzending ervan. Bij kleine feesten kan men alle activiteiten zelf doen. Bij een groter feest zal men de hulp van anderen vragen en deze bij de organisatie betrekken. In de praktijk zal men de verschillende activiteiten samen met anderen verrichten. Het gezelligheidsaspect speelt hierbij een grote rol. Je bent samen bezig en tussendoor kunnen verschillende zaken doorgesproken worden: welke dranken en hapjes neem je, wie nodig je uit en welke muziek wordt gedraaid? Je weet doorgaans met wie je welke activiteiten het best kunt verrichten. De één heeft meer ervaring op het ene terrein, de ander heeft meer affiniteit op een ander gebied. De volgende stap is het verdelen van de diverse taken of delegeren van de acti- viteiten. De een verzorgt de drank, de ander de muziek en weer een ander regelt de ruimte. Bij het uitbesteden of delegeren van de taken is het van belang erop toe te zien dat de uitvoering ervan in goede handen is, dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de hoogte van de uitgaven (het budget) en over de uiteindelijke keuze van de middelen zoals de keuze van de band of de diskjockey. Belangrijke beslis- singen worden niet uit handen gegeven. DELEGEREN

Made with