NBBO årsberetning 2012

I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag Drammen, 24. april 2012

Tore Einar Hansen

Liv Stabæk

Turid Jonassen

Styreleder

Rolf Olaf Langen

Kirsten Lill Heggelund

Unni Rolfstad

Espen Ellingsen

Steinar Kjærnli Administrerende direktør

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

11

Made with