NBBO årsberetning 2012

Innholds fortegnelse

1. Styrets beretning Hovedtrekk....................................... .4 Markedsområdene 2011....................5 Forvaltning....................................... .5 Eiendomsmegling og salg...................6 Medlem.............................................6 Datterselskaper NBBO Utbygging AS ...........................7 Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS NBBO Byggtek AS

Valgte organer Møter, representasjon m.v

2. Årsregnskap Resultatregnskap.............................12 Balanse ........................................13 Noter til årsregnskapet.......... ...........15 Kontantstrømanalyse................... .....21

3. Revisjonsberetning .................. .22

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

2

Made with