NBBO årsberetning 2012

“Vi er glade for at vi i løpet av 2011 har fått etablert et eget vaktmesterselskap i samarbeid med Vaktmester Service AS.”

“2011 ble et meget godt år for medlemsvekst i NBBO”

“NBBO ferdigstilte Rømersvei Borettslag med innflytting april/mai 2011.”

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2011 for Nedre Buskerud Boligbyggelag. Grafisk produksjon av TIBE drammen - www.tibe.no

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

3

Made with