Onsdag 29. september 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 27. september 2017 Nr. 34 • 90. årgang – etablert 1928 Har aldri opplevd så håpløse forhold

Får ikke nok Toten-egg

Foto: Mina B. Sveen Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Mina B. Sveen

Toten Eggpakkeri har omset- ningsrekord på gang på Krabyskogen. Det er gode nyheter for daglig leder Ernst Ole Ruch (bildet), men med råvaremangel har han også fått hodebry. Hønene på Toten kla- rer ikke å holde tritt. Side 7 Trenger å lære totning Sykepleier Neringa Novoslavs- kiene fra Litauen har gode kvali- fikasjoner i norsk, men det hjelper lite når pasientene hen- nes snakker totning. Mannen Jaroslavas Novoslavskis er byggingeniør, og sliter også med forskjellene fra bokmål. Side 3 Arkeologene er spente

Foto: Ragnhild Fladsrud

Folk som har jobbet i landbruket i mange år, begynner å sammenligne årets tilstander med katastrofeåret 1974. Matias Fremstad på Bøverbru har 1.300 mål med korn. Kun 200 mål har han fått høstet så langt. Egil Ulsrud har vært land- bruksrådgiver i Vestre Toten i 28 år, og har aldri opplevd så store utfordringer. – Jeg har aldri sett at det er så ille i hele kommunen og distriktet vårt som det er nå, sier Ulsrud. – Det er en alvorlig situasjon. Det er jo dette som er inntektsgrunnla- get, sier Fremstad.

Høstplanter Terracotta krukker Vi rydder - gjør et kupp! Høstløk

Ivar Karlsen fra Østre Toten kommune håper å bruke jor- dene ved Stabo som massede- poni under utbygging av det nye helse- og omsorgssenteret på Lena, men først skal arkeo- log Unni Grøtberg (bildet) undersøke grunnen. Her er det nemlig store sjanser for å finne skatter fra jernalderen. Side 4 gir HØSTTILBUD!

-50% Ryddesalg i butikk masse varer -50%

3for2

-30%

Åpent: Hverdager .... kl. 09-17(16)

Side 5

! " # !# $ %#

Gjøvik sentrum inviterer til DAMENES AFTEN

Gjelder kun torsdag!

I morgen kl 18–21

Følg oss på Facebook!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with FlippingBook HTML5