Onsdag 26. september 2018

Alt i lås og glass!

Kveldsrovegen 1, 2849 KAPP Tlf. 61 16 98 80 – www.kbkas.no

SPESIALVERKSTED BILSKADER LAKKERING • BILGLASS BILUTLEIE • BILBERGING DEKKHOTELL • DEKKSERVICE SALG AV DEKK OG FELGER KAPP BIL OG KAROSSERIVERKSTED AS

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 26. september 2018 Nr. 34 • 17. årgang Kirketaket har holdt siden 1871

Fikk pris etter forestilling

Foto: Ole Ludvig Rosenborg Foto: Ole Ludvig Rosenborg Foto: Torbjørn Aurvåg

Skuespiller Andreas Koschinski Kvisgaard (bildet) opplever stor suksess med «Ingen er homo i 2. divisjon». Etter at han framførte forestillingen i Gjøvik i forrige uke fikk han en uventet overras- kelse. Da dukket ordfører Bjørn Iddberg opp med en pristildeling. Side 10 Har stilt på dugnad i 50 år

Flere av kirkene i Gjøvik har stort vedlike- holdsbehov, men fore- løpig er det ikke penger til alt. Det gamle taket på Nykirke har vært i dårlig forfatning lenge, og det har vært så ille at det har gått på sik- kerheten løs. Eiendomsforvalter Erik Månum i Gjøvik kom- mune (bildet) viser ski- feren som nå plukkes ned, etter å ha ligget på kirketaket siden 1871. – Taket er i dårlig forfat- ning. I vinter måtte det stenges av områder rundt kirka for å ivareta sikkerheten til folk som ferdes her, sier Månum.

Ole Gihle (bildet) har i hele 50 år stilt opp på dugnad på Gjøvik- Marken. Det er Gjøvik Bykorps som får nyte godt av 84-åringens innsats. Han er den eneste som har vært hver eneste gang. Side 3 Det finnes ikke maken i Norge

Side 8

Foto: Ragnhild Fladsrud

Gjelder kun torsdag!

DAMENES AFTEN TORDAG 27. SEPTEMBER KL.18-21 i Gj øv i k sen t rum

! "

%

I ambulansegarasjen i Gjøvik står nå landets førsteberedskapsbil i sitt slag. – Bilen kan drifte et stør- re skadested, sier Håvar Åsengen, regionleder for ambulansetjenest- en og ambulansearbeider Tom Erik Kristiansen (bildet). Side 5

# $ !" !

Følg oss på Facebook!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

Følg med på Facebook.com/gjoviksentrum

DET RIMEL IGSTE PARET FÅR DU PÅ KJØPET!

Tilbudet gjelder t.o.m. lørdag

– Tilbudet gjelder t.o.m lørdag –

PARET PÅ KJØPET! DU FÅR DET RIMELIGSTE

Gjøvik • Lena • Raufoss www.eurosko.com

Made with FlippingBook HTML5