Torsdag 2. mai 2019

2

Torsdag 2. mai 2019 •

Totensalsa inn i butikkhyllene

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Våpen på 17. mai

Ikke uventet har Politidirektoratet bestemt at det blir bevæpning for de operative mannskapene på nasjonaldagen. Politimesteren i Innlandet sender dermed ut poli- tifolk med pistolen på hofta. Ikke alle er like fornøyde med at det som er barnas store dag i hele landet skal oppleves med våpen. Det blir noe som ikke stemmer, når dagen ellers er fylt av jubel, hornmusikk og iskremspisende smårollinger. Politiet sier selv at det ikke foreligger konkrete trusler mot feiringen av nasjonaldagen. Likevel er altså vurderingen at det er nødvendig å gå med skar- pladde våpen lett tilgjengelig. Politidirektøren sier at etaten jobber med å legge til rette for en trygg og fin feiring, og vurde- rer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjø- rende for å sikre en best mulig beredskap 17. mai. Hun viser også til hendelser ute i Europa, og at det er en påminnelse om at en alltid må ta høyde for at uøn- skede hendelser kan inntreffe. Det er ikke første gangen vi ser politi med våpen på nasjonal- dagen. Vi minner om at trussel- vurderingen i 2017 var slik at politiet da også hadde våpen framme. Selvsagt er det litt trist at det skal være nødvendig med politibevæpning på nettopp denne dagen. Vi har vært vant til å se politiet gå smilende foran toget, i paradeuniform med hvite hansker. Det kommer de nok fortsatt til å gjøre, men med et annet utgangspunkt. Våpen gjør kanskje dagen litt ukoselig. Likevel kan vi ikke være så naive at vi tror alt det vonde og fæle bare skjer et sted langt ute i verden. Vi har dess- verre sett mange triste eksem- pler på at terrorhandlinger kan ramme uten forvarsel, og med til- dels enkle midler. Lastebiler som har kjørt inn i folkemengder har tatt mange liv og skapt enorm utrygghet. Det kan skje fortere enn vi tror på en dag der tituse- ner av mennesker er ute på en fredelig nasjonaldagsfeiring. Derfor må vi tåle å se et pistol- hylster i løpet av dagen, det kan redde menneskeliv. Dagens sitat Vårt hjerte vet, vårt øye ser hvor godt og vakkert Norge er Henrik Wergeland

Marte Selmer (t.v.) og Carin Ramsberg har all grunn til å smile etter at Totensalsa har funnet vegen til butikkhyllene.

Marte Selmer lanserte Rætt i kjæften under matfestivalen Helt på jordet i fjor. Iherdig job- bing har nå sørget for at Totensalsa er å finne i butikkhyllene til Coop Innlandet og Norges- gruppen. Produktet selges gjennom det nye selskapet Hemkok AS, med Marte Selmer fra Eina som dag- lig leder. Etter mange år i famili- ebedriften Selmer Utvikling AS, har hun nå valgt å konsentrere seg fullt og helt om utvikling og merkevarebygging av egne pro- dukter. Med seg på eiersiden har hun Carin Ramsberg. Gjøvik- kvinnen startet og drev i mange år det populære spisestedet Lasse Liten sammen med Lasse Antilla. Nå er det Totensalsa som gjelder. – Vi har lagt ned mye jobb for Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no Gunnar Tofsrud har jobbet som grunnskolesjef i Vestre Toten kommune i over 20 år. Nå takker han for seg. Samtidig er kommu- nen i gang med å finne hans erstatter. Da søknadsfristen gikk ut 17. april, hadde seks kvinner og èn mann søkt stillingen. Den nye grunnskolesjefen skal etter planen være på plass 1. august. Søkerlisten inneholder føl-

å komme inn på dagligvaremar- kedet. Innsalget startet to uker før påske. Foreløpig har vi avtale med Coop Innlandet og Norgesgruppen ved Spar, Joker og Meny. Vi er stolte over at pro- duktet vårt selges i alle Meny- butikkene over hele Østlandet. Oslo inkludert. Nå står Asker og Bærum for tur. Målet er at Totensalsa skal selges i alle dag- ligvarekjedene i Norge, forteller duoen, som også er inne hos Rema 1000 Gjøvik Stadion. Godt samarbeid Produksjonen av salsa forgår på Toten Kjøtt. Selve arbeidet utfø- res av Marte Selmer og Carin Ramsberg. I hvert fall foreløpig. Toten Kjøtt står for distribusjon og ordre, og er en god samar- beidspartner. – Målet på lang sikt er å skape flere arbeidsplasser, og vi er rig- get for å kunne takle en langt større produksjon enn i dag, sier kvinnene. – Hvordan dukket ideen til Totensalsa opp, Selmer?

– Jeg har laget mye salsa pri- vat i mange år. I tillegg har jeg to gutter som elsker taco. Samtidig har jeg alltid vært opptatt av rene og naturlige produkter uten tilset- ningsstoffer, forteller hun. – Vil det si at Totensalsa er fri for tilsetningsstoffer? – Ja, det er et rent produkt, og vi benytter lokale råvarer så langt det er mulig, svarer hun. Marte begynte å utvikle pro- duktet i lokalene til Selmer Utvikling AS på Lena. Totensalsa ble gjort kjent for publikum under matfestivalen Helt på jor- det i fjor sommer. Siden da er produktet ytterligere utviklet og forbedret. Totensalsa kommer i tre varianter: Ælminnelig, Kvass og Hakket kvassere. Arbeidet har fått god støtte av Gjøvikregionen Utvikling under både forprosjekt Selmer og Ramsberg ønsker etterhvert å komme med flere produkter, uten at de ønsker å avsløre noe på nåværende tids- punkt. – Det er sårbart med kun ett produkt, og vi har noe på gang. Men vi ønsker ikke å komme med alt samtidig. Nå konsentre- rer vi oss om Totensalsa. Det er viktig å finne et flerbruksprodukt som det går mye av. Slik sett har vi truffet bra med Rætt i kjeften. Salsa brukes ikke bare på taco og meksikanske retter, den er super- god til dipp, gryte eller til grill- maten. Vi vet til og med om noen som bruker salsa på brødskiva, og hovedprosjekt. Mer på gang

sier Marte og Carin. Og så langt tyder alt på at kun- dene har fått øynene opp for pro- duktet fra Toten. Under fotosean- sen i den nye Extra-butikken på Lena var det nesten utsolgt. – Det lover godt for fortset- telsen, kommenterer Selmer og Ramsberg. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Erling Myhrvold, Vestre Toten, født 1921, døde 9. april. Povl Sørensen, Vestre Toten, født 1930, døde 9. april. Liv Bakken, Østre Toten, født 1931, døde 15. april. Torbjørg Hoel, Østre Toten, født 1929, døde 14. april. Peter Hubred, Østre Toten, født 1936, døde 8. april. Evelyn Rolijordet, Østre Toten, født 1925, døde 7. april. Min kjære gode mor, svigermor, bestemor, søster, svigerinne og tante Karin Rundhaugen døde fra oss i dag i sitt hjem, Totenvika, 28. april 2019 Stener Nina Ida Marie Etter mors sitt ønske, vil bisettelsen finne sted med de nærmeste tilstede.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Gir seg som grunnskolesjef

gende navn: Anne Brendmoe (46) fra Gjøvik, Aud Mork Bredesen (49) fra Eidsvoll Verk, Ann Kristin Enger (60) fra Kapp, Inger Raastad Jåvold (58) fra Jaren, Sarah Maria Hagren Kanu

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

(29) fra Raufoss og Hilde Laderud (55) fra Harestua.

En mannlig søker (40) er inn- vilget fritak fra å stå på offentlig søkerliste

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online catalogs