Torsdag 2. mai 2019

Windows-folkene forstår ikke et ord totning. Vi forsøker etter beste evne å forklare dem på vår egen dialekt at dette med utenland- ske språk er fryktelig vanskelig. Muligens synes de at totendialekten også er litt små- vrien. Så etter å ha snakket litt forbi hverandre en stund, ble telefonsamtalen avsluttet på høflig vis. For vi forstår åpenbart ikke et ord engelsk.

hørtes jo så trivelig ut, så vi tviler på om det stemmer. Likevel lar vi oss imponere over at de Windows-folkene i India faktisk er så enga- sjert at de bryr seg med problemer vi måtte ha med en halvgammel pc hjemme på Toten. Det er ikke akkurat første gang at han har ringt, denne navneløse mannen. Eventuelt kan det være noen av hans tallrike kolleger vi har snakket med. Vi har imidlertid oppda- get at vi har et kommunikasjonsproblem. De

Forleden ringte han igjen, han hyggelige mannen som jobber for Windows og de derre. Han har vel ringt de fleste av oss, enten vi har en datamaskin eller ikke. Denne vennlige sjelen fra et callsenter i India vil så inderlig gjerne hjelpe oss med problemene som de i Windows departement har oppda- get at pc-en vår sliter med. Noen vil ha det til at slikt er svindel, der hensikten er å sikre seg kontrollen over datamaskinen vår. Han

Torsdag 2. mai 2019

• Siden sist

Arrangerte spesiell dag for medelever på Skreia

I begynnelsen av mars deltok tre niendeklas- singer fra Skreia ung- domsskole på demokra- tiopplæring på Utøya. Fredag overførte de samme elevene kunn- skap til klassekamera- tene. Lise Mari Moen, Sunniva Morken og Rebekka Kjelsrud forteller om sterke inntrykk fra studieoppholdet på Utøya. Jentene var der i tre dager. – Det var veldig spesielt å være på det samme stedet som terrorangrepet fant sted 22. juli 2011. Vi fikk også snakke med to personer som overlevde terro- rangrepet, forteller trioen til Totens Blad. 19 jenter og fem gutter fra hele Norge deltok på undervis- ningsopplegget på Utøya i regi av 22. juli-senteret. Læringssenteret arrangerer flere kurs hvert år. Gjennom blant annet samtaler og diskusjoner er målet å forhindre at lignende gru- somheter skjer igjen. Måtte søke Skreia ungdomsskole har 80 niendeklassinger fordelt på tre klasser. Alle fikk muligheten til å søke på undervisningsopplegget på Utøya. Klassestyrer Bodil Johnsen forteller at ni elever valgte å søke. Hun var selv med på turen til Utøya. – Det er første gangen skolen er med på et slikt undervisnings- opplegg. Elevene måtte i søkna- Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Lise Mari Moen (t.v.), Sunniva Morken og Rebekka Kjelsrud lærte medelevene i niende klasse om demokrati under Utøya-dagen på Skreia ungdoms- skole sist fredag. Til høyre ser vi klassestyrer Bodil Johnsen.

den begrunne hvorfor de ville være med til Utøya, forteller Johnsen og fortsetter: – Vi valgte å ta med elever som viser engasjement og som liker å by litt på seg sjøl. Og det er ingen tvil om at våre tre repre- sentanter har vokst på opple- velsene fra Utøya, forteller Johnsen. Etter at turen til Utøya var over, overførte Johansen sin kunnskap til lærerkolleger på Skreia ungdomsskole. Fredag i forrige uke var det altså elevenes tur, da Lise Mari, Sunniva og Rebekka tok over undervisning- en. Samfunnsutfordringer Rebekka fortalte medelevene om opplegget på Utøya. I tillegg inneholdt dagen fokus på gene- relle samfunnsspørsmål. De fer-

ske lærerne ga elevene i oppgave å rangere hva som er det største samfunnsproblemet i dag. Elevene fikk 11 kort hver, alle med ulike samfunnsutfordringer. Utfordringene måtte rangeres fra én til 11. Deretter måtte elevene argumentere med hvorfor. Ikke En snørik vinter har bidratt til at Viken skiklubb har hatt et godt år. Hele åtte klubbrenn er det arrangert i klubbløypa. Søndag var alle barna som hadde gått renn invitert til avslutning på skolen i Totenvika. Hele 48 barn fra fire til elleve år har deltatt denne vinteren, noe som klubben var godt fornøyd med. Søndag møtte 30 av disse barna opp, og alle fikk diplom og en pokal som premie for innsatsen. Leder i ski- klubben, Terje Bollum, summerte opp sesongen. Han fortalte at han hadde startet rundt 230 barn, og har solgt minst like mange kvikk- lunsj etter løpene.

uventet havnet klima på topp, etterfulgt av flyktningkrise, krav om skolegang i fattige land og våpensalg fra Norge. Lise Mari, Sunniva og Rebekka gjorde en meget god jobb og fikk ros av Bodil Johnsen. Jentene mener det er

viktig å sette fokus på viktig samfunnsspørsmål og ikke minst skape debatt og diskusjoner. – Vi må alle bidra til å fore- bygge ekstremisme, og vi må skape et grunnlag slik at flere unge kan lære noe om demokra- tiet vårt, sier jentene.

Skisesongen avsluttet for i år i Totenvika

Søndag var det skiavslutning i Totenvika, der unge skiløpere fikk velfortjent oppmerksomhet. (Foto: Terje Håkensbakken).

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

BILSTEREO OG BILDELER

Sommerrovegen 3, 2816 Gjøvik

Made with FlippingBook - Online catalogs