כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - דצמבר 2016 - גיליון 234