בחבל מודיעין - נובמבר 2013

:1. G2;2D;. G6D=? G2E66G G/6/4 9F :6;6 <6?602; 9.4.2 <6;6=. 9.4. 182=41 6E2A6> 2F4EG1

.FD 6.656;9 :6E26> :686E0;1 .56; :? :6.8;1 G2.D?. <6;6=.9 <6?602;; יום שישי כ”ו כסלו, 11.92 בין השעות 00:31-00:9 הסיורים באוטובוסים בלבד ₪80 : מחיר

182=4 G2E= GD901 :69.=? <-4. בליווי מוסיקת עולם אותנתית באוהל ובוסתן מדברי קסום בנוה ארז - ליד הישוב מכמש יום חמישי כ”ה כסלו, 11.92, 00:81 ŒŒŒ 182=4 G2E= GD901 :6?602; -2.;. בבית כנסת הישוב, המשמר את מורשת , בליווי מופע משיריו הרב קרליבך זצ”ל יום ראשון כ”ח כסלו, 21.1, 00:61 ŒŒŒ הרשמה חובה

היכל התרבות נילי

מצפה מודיעין

תל חדיד

קברות המכבים

הרשמה מראש חובה באתר תיירות בנימין

שילה הקדומה ומשק אחיה

הכפר העברי הקדום בפסגות

מרכז המבקרים נחלת בנימין

גבעת היקבים

יוםשישי כ”ו כסלו, 11.92, 00:9-00:31 / ראשון ושני כ”ח-כ”ט כסלו, 21.2-1, 00:01-00:61 תצפיות ובתי בד ] מסלולי הליכה ] זחילה במערות מסתור ] הדרכות ] הפעלות לילדים ] הצגות ] נגנים ] שחקני רחוב מגוון אתרי תיירות נוספים בחבל בנימין ובחבל מודיעין פתוחים לקהל הרחב

עולים לרכב עם כל המשפחה ונוסעים לאחת מתחנות המידע

:ĕĢĤČ ĞďĕĚ ĒėĤĚ 1800-34-54-54

עמותת תיירות חבל מודיעין: www.thm.org.il

תיירות חבל בנימין: www.gobinyamin.org.il

מקבלים את מפת הפעילות באתרים ותחפושת מכבי לכל הילדים!

‡Œ‡Ž ˜’•—Œ ‡–ƒ‡ 1-700-700-945 ˜ƒ”ƒ•Š ‹‡Ž€–ƒ~Œ ‹‡–ƒ‡ “–~‚ ‡…– Š‰Œ ˜ƒ…’—Œƒ

˜ƒ–‡‡˜ ˜•Š…Œ ‡Œ‡Ž ‚†Œ „?~ƒŒ

ěĕĚĕĜčĐĔĚĦĕĤđĒČĐĢĞđĚ

‹‡‡ƒŽ‡—Š ‚’ƒ’‰ ˜ƒŠ‡’‚ –•Œ Š‰Š •Šƒ…˜ ˜ƒŠ‡’‚ƒ ‹‡–˜~‚ ˜’Œ ˜ƒ€’ •Š ˜Ž…˜ƒ ‹‡‰Œ‚ ˜ƒ–• ‡Œ‚ ˜ƒŽ…˜

Made with