מתוך נקודת מפגש גיליון 11 - שיימינג ובריונות רשת - ארגז כלים להתמודדות

Searching for the structure of coping: A review and critique of category systems for classifying ways of coping. Psychological Bulletin , 129(2), 216. Solove, D. J. (2007). The future of reputation: Gossip, rumor, and privacy on the Internet . Yale University Press. (chapter 4) Stuewig, J., Tangney, J. P., Heigel, C., Harty, L., & McCloskey, L. (2010). Shaming, blaming, and maiming: Functional links among the moral emotions, externalization of blame, and aggression. Journal of Research in Personality , 44(1), 91-102. ‏ Willard,N.E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress . Research Press. ‏

De Vries, A. (2015, January). The use of social media for shaming strangers: Young people's views. In 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 2053-2062). IEEE. ‏ Dealing with Cyberbullying: Tips for kids and parents to prevent and stop cyberbullying . Retrieved 22/07/15 from http :// www . helpguide . org / articles / abuse / cyberbullying . htm Feinberg, T., & Robey, N. (2009). Cyberbullying: Intervention and prevention strategies. National Association of School Psychologists: Communique, 38(4). ‏ Petley, J. (Ed.) (2013). Media and public shaming: Drawing the boundaries of disclosure . IB Tauris (chapter 1). Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology , 55, 745-774. ‏ Poole, E. (2013). Hey girls, did you know: Slut-shaming on the internet needs to stop. University of San Francisco Law Review , 48, 221. French, L., & Klein, R. (Eds.) (2014). Therapeutic practice in schools: The contemporary adolescent: A clinical workbook for counsellors, psychotherapists and arts therapists (Vol. 2). Routledge (‏ chapter 14). Skinner, E. A., Edge, K., Altman, J., & Sherwood, H. (2003).

וטפחו את יכולתם לראות את המצב מהפרספקטיבה של האדם שבו הם פוגעים. • הציבו גבולות ונטרו את פעולותיהם המקוונות. חשוב שידעו שאתם תבדקו ותנטרו את מעשיהם ולא תהיו מוכנים לקבל התנהגות בריונית. קבעו חוקי התנהגות ברורים, וודאו שילדיכם מבינים את הכללים ואת ההשלכות של אי-ציות לכללים אלו. שִמרו על גבולות אלו, וזכרו שכל ילד זקוק לגבולות כדי להבטיח את התפתחותו התקינה. Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 267. Cheung, A. S. (2014). Revisiting privacy and dignity: Online shaming in the global e-village. Laws , 3(2), 301-326. ‏ Compas,B. E.,Connor-Smith, J.K., Saltzman, H., Thomsen, A. H., & Wadsworth, M. E. (2001). Coping with stress during childhood and adolescence: Problems, progress, and potential in theory and research. Psychological bulletin , 127(1), 87. Davis, K., Randall, D. P., Ambrose, A., & Orand, M. (2015). 'I was bullied too': Stories of bullying and coping in an online community. Information, Communication & Society, 18(4), 357-375. ‏ מקורות ששימשו להכנת הכתבה המורחבת

38

Made with