גושפרתה - גיליון 874

התחממות בגזרה?

29/12/2017 | יא' טבת תשע"ח | ערש"ק פר' ויחי פרתה גוש

חטיבות עציון ויהודה פתחו באימונים נרחבים 8 ' עמ

מבית

874

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

אצלנו בחצר מדור חדש 22 ' עמ

מעקב גושפרתה

בעקבות הצביון המעורב – נחתמה אמנה בתקוע 16 <<

חומר למחשבה – הצד הטיפולי של היצירה 14 <<

הוגש כתב אישום על הצתת הבית במעלה רחבעם 12 <<

Made with FlippingBook flipbook maker