Samling_af_Bestemmelser_1936

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

1 9 3 6

UDGIVET

I HENHOLD TIL KOMMUNALBESTYRELSENS BESLUTNING

YED

MAGISTRATENS 3. AFDELINGS SEKRETARIAT

KØB E NHA VN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1937

Made with