קוראים ממלכתי 1 דיגיטלי

חגית פורת

ויטל גייגר (פרלמן)

-א' ְ ים בּ ִ א ְ קוֹר

1

קָמָץ פַּתָח שְׁוָא

הַתְחָלוֹת

Made with FlippingBook Online newsletter