KjøbenhavnHistori_2_Reformation

Kjøbenhavns

Historie og Beskrivelse

Af

Dr. 0 , Nielsen, Arkivar ved Kjøbenhavns Baadstuearkiv.

A n d en Del.

Med 2 Træsnit.

Kjøbenhavn, G. E. C. G a d s Fo r l a g .

Trykt hos J. Jørgensen & Co.

Made with