אינפיניטי בית השקעות - מהון להון - מגזין פיננסי מקצועי - אוגוסט 2016