076931496 bedst kvalitet

Anna Sogns Kirkeblad

Nr. 4

November-Januar 1989/90

79. årgang

ANNA KIRKE

BJELKES ALLÉ 19-21

2200 KØBENHAVN N

JUBILÆUMS- ADVENTS- & JULENUMMER

Advent og jul: lys i mørket? - for hvem? - hvordan?...................................................................... side 2 Løst og fast om ikke blot kirkens, men sognets 75 å r ...................................................................... side 3 Dagens festligholdelse, søndag d. 3. december............................................................................. side 15 Vejledning om tilmelding til frokost i kirken.................................................................................. side 15 Juleindsamlingen............................................... side 15 Adventsfest.................................................. side 16 Den sidste side indeholder gudstjenesteliste, mødekalender, »musik i kirken« m.m.

Made with FlippingBook Online newsletter