076931496 bedst kvalitet

Torsdag den 22. februar kl. 19.30: Kaj Anker Jensen Søndag den 25. februar (fastelavn) kl. 10.00: Kaj Anker Jensen Søndag den 4. marts (l.s.i fasten) kl. 10.00: Vibeke Høygaard Torsdag den 8. marts kl. 19.30: Vibeke Høygaard Søndag den 11. marts (2.s.i fasten) kl. 10.00:Kaj Anker Jensen Søndag den 18. marts (3.s.i fasten) kl. 10.00: Vibeke Høygaard Torsdag den 22. marts kl. 19.30: Kaj Anker Jensen Søndag den 25. marts (midfaste) kl. 10.00: Kaj Anker Jensen Søndag den 1. april (Marias Bebudelsesdag) kl. 10.00: Vibeke Høygaard

*) HUSK! Kirkebil til dår­ ligt gående kan rekvireres. Ring til kordegnen, tlf. 01 85 11 46 - fredagen før kl. 9-12.

bagsiden

Julehjælp - kan søges af alle i sognet, som sidder ekstra hårdt i det. Kom i præsternes træffetid mellem den 1. og den 10. december. Der er Menighedsplejens og legatstifternes ønske, at spe­ cielt børnefamilier skal tilgo­ deses. Vibeke Høygaard Mødekalender_____ Kvindekredsen Leder: Fru Karen Ottens, Jagtvej 25 Mandag den 11. dec. kl. 14.00 hos lederen Mandag den 8. jan. kl. 14 hos Gudrun Magnussen. Mandag den 12. feb. kl. 14 hos Fru Ellen Svendsen, Bobakken 13, 1. Mandag den 12, marts kl. 14.00 hos Jenny Lassen, Husumgade 2. Sudankredsen Leder: Margit Lundberg, Bjelkes alle 27 Møde hos lederen mandag af­ ten i hver måned. Studiekredsen Efterårets studiekreds over nyere salmer fortsætter tors­ dagene d. 16. nov. og 21 dec. kl. 18.15 i Anna Kirkes lokaler. Foråret: se side 2 Eftermiddagsmøder: se side 15

Musik i kirken_____ Tbrsdagd. 30. nov. kl. 19.30: Adventslæsninger. De tradi­ tionelle ni læsninger veksler med musikalske indslag til be­ lysning af disse. Københavns Sangkreds medvirker under ledelse af Jan Thornberg. Mandag d. 18. dec. kl. 20.00 Julekoncert. Vestegnens Mu­ sikhøjskoles kor under ledelse af Bente Hanke, opfører bl.a. Charpentiers Julenatsmesse. Mandag d. 12. februar kl. 20.00 Koncert. Regine Thorlund Bertelsen, mezzo-sopran, Lise

Lykke, fløjte, ogAase Morling, orgel, opfører bl.a. Telemann's helligtrekongerskantate »Ihr Volker, hort« med tekst fra Esajas 60. 1-6. Tbrsdag d. 8. marts kl. 19.30 Musikgudstjeneste. Jens Abel, baryton, og Aase Morling, or­ gel, medvirker. Tbrsdag d. 5. april kl. 19.30. Påskelæsninger. Mandag d. 30. april kl. 20.00 Koncert ved Musik og Ung­ doms kor under ledelse af Mor­ ten Schuldt-Jensen. AM.

fx A d v e n t s f e s t Sidste søndag i det gamle kirkeår.

Søndag den 26. november kl. 11.30-15.30 Kom og find advents kranse, lys og stager. Kom og vind i tombolaen. Kom og spis din frokost og nyd eftermiddagskaffen med andre i restauranten. HUSK! Det var altså sidste søndag inden advent.

Kirkebladet udgives af Anna sogns menighedssamfund. Ansvarlig redaktør: Pastor Vibeke Høygaard, Hvidkildevej 97. Trykt i Håndværkskolens Bogtryk/Offset, Borgervænget 7, 2100 København 0. Tlf. 01 18 26 11.

16

Made with FlippingBook Online newsletter