Isännöinti 3/2016

PÄÄKIRJOITUS

PALKINNOT

LAKI & OHJEET

KOULUTUS

AMMAT TI & YRITYS

3 Markkinointi ei vähennä isännöintiyrityksen uskottavuutta.

5 Palkintopallille syksyllä 2016? Aloita ilmoittautumalla parhaiden kisaan.

10 Saako osakas äänestää huoneiston­ sa käyttötarkoituksen muutoksesta?

12 Isännöinti­ yritysten valmennus­ ohjelmassa syntyy uusia tuoteideoita.

14 Ensimmäiset Auktorisoidut isän­ nöitsijät saivat diplo­ minsa maaliskuussa.

I S Ä NNÖI N T I L I I T ON JÄ SEN I NFO | 3–2016

Isännöintiliitto tutki 73% isännöintiyrityksistä: ”Kannattavuus ei kehity, koska asiakkaat eivät maksa enempää.”* *Isännöintiyritysten talousbarometri 2015

1

ISÄNNÖINTIYRITYS

Vahvabrändi kannattaa

LUETTAVAA ASIAKKAILLESI:

Brändityöllä yritys luo etumatkaa kilpailijoihin ja saa maksuhaluisempia asiakkaita. Mistä aloittaa? s. 6

Näin hallituksen kokous onnistuu sähköisesti. Kotitalo 3/2016 s. 38 (ilmestyy 21.4.)

Made with