Vejviseren 1929

ELLERUP OG OMEGNS BAN

FORHEN HELLERUP HANDELSBANK TELF.t HELRUP 1801,1802,1805. KONTORTIDt 10-3 og JV«-6*/t, LØRDAG 10-2 og 5V»-6V* STRANDVEJ 149 MODTAGER PENGE TIL FORRENTNING LAAN YDES ^ VEXLER DISCONTERES BOXER UDLEJES . KOMMUNESKATTER MODTAGES Gjentoîte Kommunes Vejviser 1 9 2 9

e t a b l e r e t l«MB|

(Fire K\sr)

AVNS KUL & KOKS KOMPAGNI A K T IE S E L S K A B C E N T R A L 8292

22

Made with