Vejviseren 1929

VEJVISER G I E N T O F T E K o M M U N I

LUDV. 6. FRISENETTE & SØN FRØHANDEL ØSTERBROGADE 104 TELF. CENTRAL 2118

illustreret Frøkatalog om Foraaret illustreret Løgkatalog om Efteraaret indeholdende mange praktiske Vink.

S E N D E S G R A T I S O Ø ^ R A N K O P A A F O R L A N G E N D E

Snzg danske ¿jasvævkskoks VsS tr and v e js -G a svæ r k e t KOKS fremstillet af prima engelske Kul Hø) Brændværdi • Lavt Askeindhold * Billigste Priser B E ST ILL ING ER M O D T AG E S - K O K S K O N T O R E T STRANDVEJ 72 - TELF. HELRUP 1309 KASSERER- 06 MAALERKONTORET STRANDVEJ 72 • TELF. HELRUP 39

UDGIVET AF SKATTEINSPEKTØR L. LARSENSEnke.

(30IJE AARGANG)

P R I S 10 K R .

.KJØBENHAVN EGMONT H. PETERSENS KGL. HOF-BOGTRYKtCERX i 1929

Made with