New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

ROBOTICS מוסף מיוחד

רובוטים בפעולה בשורהאחתעם בני אדם

ישראל YASKAWA בחברת MOTOMAN ירון מרדכי, מנהל מחלקת רובוטים תעשייתים

) אשר כוללת Smart Series הסדרה החכמה ( רובוטים שיתופיים בעלי יכולת נשיאה ק"ג. 20 מקסימלית עד אלו רובוטים שעוצבו במיוחד על פי הדרישות לעיל ובעלי מאפיינים יחודיים נוספים: בכל אחד מששת צירי הרובוט מותקן חיישן ■ כוח על מנת לאפשר בטיחות מקסימלית בעבודה לצידו. חיישן זה מאפשר לרובוט גם להרים משקל רב אך גם להיות רגיש מאד ולו לכוח התנגדותי הקטן ביותר. כפתורי שיחרור בלמים מוקמו בקצה הרובוט ■ ומאפשרים לעובד ללחוץ עליהם ולדחוף את הרובוט בידו. הקו המנחה בעיצוב הרובוט הינו ללא פינות ■ חדות וללא חשש מאצבעות שעלולות להיתפס. היות ורוב היצרנים רוצים להגדיל את התפוקה, יש צורך להגדיל גם את מהירות הרובוט. לצורך כך הרובוטים הינם רובוטים "היברידים" – שילוב של רובוטים שיתופיים וגם רובוטים מהירים מאד. אם נמקם חיישני בטיחות כגון וילון אלקטרוני, הרובוט יכול לנוע במהירות מ' לשניה. אם נחצה את קו החיישן 1 של ונכנס לאזור העבודה הרובוט יאט למהירות

בניגוד לתאי רובוטים מסורתיים הקיימים בתעשייה כבר עשרות שנים, בהם רובוטים מותקנים מאחורי גדרות ורק צוות מצומצם של עובדים בעלי הרשאה יכולים להכנס לתא הייצור ולתפעל את הרובוט המסורתי, רובוט שיתופי חדשני מאפשר לעובד לעמוד לצידו בזמן שהוא נע, ללא חשש לפגיעה בעובד. רובוטים שיתופיים אינם מצריכים גדרות סביבם ואמצעי בטיחות יקרים בניגוד לתאים המסורתיים בהם נדרש לקבע את הרובוטים לריצפה. בנוסף, הרובוטים השיתופיים ניתנים לשינוע. פיתוח הסדרה החכמה של רובוטים שיתופיים בחברת YASKAWA במהלך תהליך הפיתוח של סדרת הרובוטים השיתופיים בחברת הענק הטכנולוגית היפנית, , צוות YASKAWA Electric Corporation מהנדסי הפיתוח התמקד בדרישות העיקריות הבאות: תפוקת ייצור גבוהה ביותר ■ ROI החזר השקעה מהיר – ■ בטיחות מקסימלית בעבודה ■ קלות ופשטות בשימוש וביישום ■ לצורך כך, פיתחו מהנדסי החברה את

מרות שישראל אינה נחשבת לצרכנית גדולהשל רובוטיםתעשייתיים, ירידת

ל

מחירי הרובוטים במקביל לשיפור בביצועים והרצון ליכולת התקנה פשוטה ומהירה, מביאה יצרנים ומנהלי תפעול לעשות שימוש נרחב יותר ברובוטים, בעיקר לשם הורדת עלויות ייצור, הגדלת התפוקה, ושיפור איכויות המוצר. הערכת עלות הפרוייקט לעומת התשואה משימוש ברובוט, הינה נקודת פתיחה טובה וקלה למנהלים, אך בחירת רובוט מתאים ליישום הנדרש, מצריכה בחינת מאפיינים טכניים רבים. בשנים האחרונות אנו עדים לאחוז גידול דו ספרתי במספר הרובוטים המותקנים בעולם. אומנם ישראל אינה נחשבת למדינה תעשייתית גדולה ויצרנים קטנים עדיין נאבקים מול שווקים בינלאומיים, אך שימוש ברובוטים תעשייתים יכול להוות מנוע צמיחה לעסקים קטנים ובינוניים, במיוחד כאשר עלות ההשקעה אינה גבוהה, שטח התא הרובוטי קטן ופשטות ההפעלה אינה מצריכה הכשרה של צוות מיומן. לאחרונה אנו נחשפים לדור חדש של רובוטים רובוטים תעשייתים, רובוטים אלו נקראים . אחוז הרובוטים "קובוטים" , או שיתופיים השיתופיים בעולם עדיין קטן אך בהחלט נמצא במגמת עלייה מתמדת.

New-Tech Magazine l 34

Made with FlippingBook - Online magazine maker