New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

ROBOTICS מוסף מיוחד

מ' לשניה. 0.25 הבטיחותית של עד לא רק תכננו ועיצבו YASKAWA מהנדסי זרועות רובוט שיתופי ייחודיות, אלא חשבו . שיטת ואופן תכנות הרובוט גם על החשש מפני הטמעה מסובכת בריצפת הייצור המצריכה לימוד שפת קוד, או צורך באנשים מיומנים הוסר. אומנם ניתן עדיין לתכנת את הרובוטים בעזרת שלט תיכנות אך PAYTON # או C או שפות עיליות כגון ניתן גם לתכנת ללא שימוש באמצעי נוסף. המהנדסים מיקמו כפתורים בקצה זרוע הרובוט. כפתורים אלו מפעילים ישירות את ) השונות וכן כפתורים gripper התפשניות ( נוספים הפוקדים על הרובוט להקליט את הנקודה שבה הזרוע נמצאת. כמו כן, ממשק , SMART PENDANT משתמש חדשני עוצב, אינץ' אינטואיטיבי קל 10 מסך "טאבלט" לתפעול הכולל מסלולי תנועה הנלמדים בקלות וכן פקודות לוגיות המוכנסות בקלות. מגוון עצום של תפשניות חכמות (גריפרים) ממגוון יצרנים הותאמו כך שאין צורך לפתח, לתכנן ולייצר אמצעי תפיסה מיוחדים. החיישנים והמצלמות הללו מותאמים ומתחברים ישירות לרובוט וכמובן שהם גם בטיחותיים בעבודה ומתאימים למגוון ישומים. התוצאה הייתה מהפכנית, יישומים שעד כה דרשו משאבים רבים להטמעה הפכו להיות . קלים ביותר לדוגמא: תאי ריתוך שלהם נדרש צוות רובוטי מיומן עם הכשרה ארוכה, הוחלף בעובד שנדרש רק "למשוך את הרובוט באף", כלומר לקרבו לנקודת הריתוך הרצויה וללחוץ על הכפתור, השאר ייעשה בצורה אוטומטית. כל יחידת תא הריתוך הפכה ניידת כך שניתן לשנע אותה לאזורים שונים במפעל הייצור. בנוסף, יישומים של מישטוח קופסאות או שקים הפכו להיות אטרקטיביים להטמעה. החיסכון ברכש גדרות ואמצעי בטיחות הינו משמעותי, על ידי התחברות לתפשנית וואקום בטיחותית לעבודה ובעלת חיבור מהיר ומגוון תוכנות לסידור משתנה של המוצרים.

עבודה משותפת של אדם ורובוט שיתופי בהשוואה לעבודה עם רובוטים תמונות: « תעשייתים מסורתיים

HC10 רובוט שיתופי תמונה:

Direct Pendant HC10 Robot תמונה:

«

«

כמו כן, ביישומים של הגשה למכונות עיבוד כגון מכופפת, מחרטה או כרסום, הרובוטים פורקים וטוענים חלקים מתוך מכונות עיבוד. בין מכונה Hand Shake פותחה תקשורת לבקר הרובוט, המכונה "מתזמנת" את הרובוט בגמר העיבוד. לסיכום, הסדרה החכמה שפותחה על , פותרת כמה מהאתגרים YASKAWA ידי הדוחקים ביותר של ייצור באמצעות אוטומציה רובוטית. עם יכולת מוכחת לספק גבוה, מוניטין של יעילות ROI החזר השקעה גבוהה ועלויות הטמעה נמוכות, הביקוש לפתרונות רובוטים אלו ילך ויגדל. הרובוטים השיתופיים ימשיכו להפוך לטכנולוגיה מבוקשת ויתפסו במהירות נתח משמעותי מכל התקנות ומכירות הרובוטים. הם מביאים יכולות חדישות למגוון רחב יותר של תעשיות ויישומים (מעבדות רפואיות, חקלאות, מחקר וחינוך..) תוך הנעת העסק לצמיחה ארוכת טווח.

Smart Pendant תמונה:

«

תא ריתוך נייד בשילוב עם רובוט שיתופי תמונה:

«

35 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online magazine maker