New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

POWER SOLUTIONS מוסף מיוחד

הפעלתהאינטרנטשל הדברים... ללאסוללות

Mouser Electronics מארק פטריק,

ה

, ביחד 4 G /5 G שיפורים בתקשורת עם שיפורים ביעילות האנרגיה של

אנרגיה ממנועים, מנועי מכוניות, נורות תאורה ואפילו מגוף האדם. ניתן גם להפיק אנרגיה מהרטט של פריטי מכונות כבדות, סגירת דלתות או פתחי אוורור של מיזוג אוויר בבניין משרדים באמצעות גישה פיזואלקטרית. קביעת הטכנולוגיה המתאימה לקציר אנרגיה . IoT תלויה בסביבה שבה ימוקמו צמתי ה- זה מקשה על עיצוב קוצר כללי. במקרים מסוימים, פתרון יעיל יהיה שילוב של שתי טכנולוגיות הקציר – כגון אנרגיה סולרית עם . שיקול נוסף RF , או אנרגיה תרמית עם RF הוא אם השימוש בסוללות נטענות קטנות, בעלות טביעת רגל קטנה או גמישות ומודפסות יהיה המתאים ביותר, בשילוב עם סופר קבלים כאשר צריך לקצור או לפרוק פרץ חשמל, או הפוך, לוותר לגמרי על סוללות ולהשתמש אך ורק בסופר קבלים. סוללות וסופר קבלים 3 התא הראשוני בעל טביעת הרגל הקטנה של הוא בעל פרופיל Renata CP 042350 וולט מסוג נמוך במיוחד וניתן לכיפוף במידה רבה (למשך מ"מ). 50 מחזורים עד לקוטר של 1000 יותר מ- 1% בנוסף, הוא בעל פריקה עצמית נמוכה, גרם 0.86 בלבד לשנה. לתא יש משקל ממוצע של שנים 10 והוא נטול כספית, עם חיי מדף של עד ). הוא מבוסס 23 ° C (כשנשמר בטמפרטורה של

במיוחד. היא מנצלת מקורות אנרגיה אפשריים בצמתים עצמם ומסביבם. ככל הנראה מקור האנרגיה המוכר ביותר בקציר אנרגיה הוא אנרגיה סולרית, שבה תאים פוטו-אלקטריים ) משמשים להמרת אנרגיה עבור אור PV ( מגיע לחשמל. מקור אנרגיה אפשרי נוסף ), פיזואלקטריות RF כולל פליטות תדרי רדיו ( ותרמואלקטריות. עם זאת, כמויות החשמל שמספקים מקורות אלה הן נמוכות מאוד ונוטות להיות משתנות, משום שהן תלויות לגמרי בגורמים סביבתיים. קיימים הישגים רבים בתחום של טכניקות כדי להפוך אותן ליעילות ומשתלמות PV לייצור יותר (כגון הצגת תאים שניתנים להדפסה על חומרים גמישים כדי להתאים לפני השטח של הקשור). אף על פי כן, התעשייה IoT התקן ה- עדיין ניצבת בפני קושי ברור מאוד – במיוחד בשל העובדה שצמתים יכולים להפיק אנרגיה ממקור זה רק למשך חצי מהיום. מהסביבה – RF היכולת לקצור אנרגיית ממיליארדי משדרי רדיו, טלפונים סלולריים, תחנות שידור טלוויזיה/רדיו וכדומה, או לחלופין, ממקורות ייעודיים (כגון העברת מתח דרך אנטנות מיישרות זרם) – יכולה לאפשר טעינה אלחוטית של התקנים מבוססי-סוללה בעלי צריכת מתח נמוכה. בינתיים קיים הסיכוי שקוצרים תרמואלקטריים ישמשו לקחת

מכשירים חכמים, יהפכו את האינטרנט של ) בקרוב מאוד לדבר שבשגרה. IoT הדברים ( חוזה שההוצאות IDC באמצעות אינדיקציה, ברחבי IoT השנתיות על טכנולוגיה של 2022 טריליון דולר ב- 1.2 העולם יגיעו ל- 13.6% (מייצג שיעור גידול שנתי מורכב של בין התקופה הנוכחית לתקופה העתידית). MarketsandMarkets Research יתר על כן, מיליארד צמתים 17.2 חוזה את קיומם של . עם 2023 בתפעול עד לשנת IoT ושערים של יהפוך לנפוץ באמת, הצמתים IoT זאת, כדי ש- יצטרכו להיות מסוגלים לתפקד באופן רציף בכל המיקומים הפוטנציאליים – בפרט אלה שאינם נגישים. הגדרות אלה עשויות להפוך את התחזוקה השגרתית לבלתי מעשית (או לפחות ליקרה מאוד), לא כל שכן תיקונים לשעת חירום. בנוסף, הצורך לבצע החלפות של סוללות עבור אלפי צמתים, וכוח העבודה הדרוש לתמיכה בפעילויות אלה, יהוו מכשול . IoT גדול בפני התרבות ה- לעשות מה שניתן עם מה שיש קציר אנרגיה נחקר כעת במידה נרחבת כשיטה בת הקיימא הטובה ביותר המאפשרת בעלי צריכת מתח נמוכה IoT הפעלת יישומי

New-Tech Magazine l 42

Made with FlippingBook - Online magazine maker