New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

POWER SOLUTIONS מוסף מיוחד

Vcc אירוע הפסקת חשמל :2 איור

רגילה SRAM פעולה :1 איור

« ולעבור לגישה טכנולוגית BOM את עלות ה- סטנדרטית יותר.

«

תוך שהוא V CAP את המכשיר דרך פין ה- . EEPROM ל- SRAM מעביר את כל נתוני ה- לחשמל, הנתונים CC V עם חיבורו הבא של , הקבל נטען, SRAM מועברים בחזרה ל- יכולה להתחיל בדיוק SRAM ופעולת ה- מהמקום שבו הפסיקה. 4Kbit , 16Kbit מוצעים ב- I2C מוצרי ). מוצרי 2020 (יוצאים באפריל 64Kbit ו- Kbit , 256Kbit , 512Kbit 64 הם SPI פינים היא 8 עם SOIC . חבילת 1Mbit ו- חבילת הנפח המומלצת לכל הממשקים והצפיפויות, אם כי כמה חבילות אחרות מוצעות בחלק ממוצרים אלה. הלקוחות אמורים לצפות שמחיר יהיה בערך פי שניים ממחיר EERAM ה- הסידורי באותה צפיפות EEPROM ה- ובאותו שיעור שימוש. עלות נוספת הזו SRAM מעניקה למעצבים את תכונת ה- 100,000- האינסופית לקריאה/כתיבה ו ) אל טרנזיסטורי CC V ( STORE מחזורי הגיבוי הבלתי-נדיפים. מזה כמה עשורים, ) FeRAM ( FRAM הזיכרונות הסדרתיים סיפקו פונקציה זו ברביםמהיישומיםהללו. הסידורי מעניק FRAM נפח המשלוח של ה- תוקף ברור לצורך ולעומק של פונקציות ממלא צורך זה EERAM אלה, ו- NVSRAM במחיר זול יותר. הראשונים לאמץ אותם שמחפשים להוריד FRAM IC הם משתמשי

בוא נסכם את היתרונות של :EERAM משערים SRAM בנוי מ- EERAM ראשית, וצפים, שהם המבנים הסטנדרטיים ברוב אינו EERAM כיום. לפיכך CMOS מוצרי מוסיף שום תהליכים או כימיקלים מוזרים למפעל לציוד אלקטרוני מתקדם. ניתן לנהל אותו במפעלי ציוד אלקטרוני ברחבי העולם, כך שהאיכות וכשל השדה הנמוך מאוד על שנבנים מדי CMOS סמך מיליוני מוצרי . EERAM חודש, הם הערך החזק ביותר של מתנהג EERAM שנית, עבור המשתמש, סדרתי - אותו ממשק SRAM ממש כמו ואותן חבילות, SPI או I 2 C תזמון סדרתי כך שהוא קל לשימוש. כמו כן, קריאה וכתיבה של בייטים היא סימטרית, כלומר ניתן לכתוב בייט באותה מהירות שניתן לקרוא בייט. כמו כן, קריאה וכתיבה של , SRAM בייטים היא אינסופית, ממש כמו מבפנים. עם זאת, SRAM מכיוון שהוא אינם מעורבים, החלק NV מכיוון ששערי הפסקות חשמל/ 100,000 יכול לעבור רק חזרות חשמל במחזורים לפני שהשערים הלא-נדיפים האלה ישחקו. https למידע נוסף ניתן לבקר באתר //: www . microchip . com / design - centers / או ליצור קשר עם memory / serial - eeram . eeprom @ microchip . com

דוגמה לאפליקציית מד כוח חכם

בואו נביט על בית מגורים בודד ששודרג לרשת מונה חשמל חכמה. בעלי הבית יכולים להתאים את צריכת החשמל שלהם (מכונת כביסה/מייבש וכו') לתעריף הנמוך ביותר וחברת השירות יכולה למדוד את שיעורי השימוש תוך דקות כדי לנהל טוב יותר את רשת החשמל באזור שלה. בדוגמה זו, מדידות צריכת החשמל לבית נלקחות בכל שנייה וכל שתי דקות יומן הנתונים של אותו שימוש מועבר לרשת. לאחר העברת הקריאות של שתי הדקות האחרונות, המונה יכול להתחיל למדוד את שתי הדקות הבאות של צריכת חשמל ולאפס את יומן הנתונים. 20 הרשת באזור זה חווה לכל היותר אירועים של נפילת מתח או הפסקת חשמל בשנה. למרות שאובדן הקריאות משתי דקות בבית בודד נראה כחסר חשיבות לרווחי השירותים, אבדן הקריאות משתי הדקות הללו עשוי להיות בעל חשיבות עבור הרשת הוא הפתרון האידיאלי. הוא EERAM כולה. מספק חילוץ נתונים עקב הפסקת חשמל, והוא כעת הפתרון הזול ביותר בקטגוריית . 1Mbit עד 4kbit הסדרתי NVRAM ה-

Mot ion Control , Automat ion & Power Solut ions , אקספו, תל אביב 10 ביתן

13.1.2021

08:30-15:30 יום ד', 13.1.2021 www.new-techevents.com לפרטים נוספים והרשמה:

45 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online magazine maker