New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

MEDICAL מוסף מיוחד

קישוריות לענן מכל מקום ע"י טכנולוגיה אל-חוטית :2 תמונה « קארדיאקסנס איור: המאפשרת ניטור ובקרה בכל עת .

, יכולת זיהוי רעשים PPG אות מקור של :1 תמונה « ע"י חיישן מכני יחודי. רעשים אלו לא תמיד מזוהים על ידי קארדיאקסנס. איור: חיישנים מוכרים דוגמת אקסלרומטרים.

את המטופל מבחינת נוחות וניידות, מאחר והוא יכיל את כל פרטי הזיהוי הקיימים כעת בצמיד הזיהוי בבתי החולים, יציג מדדים רפואיים, וגם יעקוב ינטר ויתריע על סכנה. במצב זה צמיד הזיהוי יכול לשמור על בריאות המטופלים בלי להוסיף מגבלות ומכשירים מסורבלים. מעבר לכך, הצמיד הופך את החולה עצמו לנקודת הבקרה, במקום שנקודה זו תהיה בחדר האחות, הרופא, המרפאה או ביה"ח, , וזו למעשה המשמעות האמיתית של רפואה דיגיטלית מרחוק. צמיד כזה מאפשר ניטור והמשך מעקב רפואי גם לאחר שהחולה משתחרר מבית החולים, תכונה שצפויה להקל משמעותית על העומסים בימים אלה על מערכות בריאות רבות בעולם, אשר ניצבות בפני גרעונות תקציביים וקשיים בניהול כוח אדם. הדבר יקל על החסר ביחידות הניטור להמשך הטיפול, שמטרתן לעקוב אחר חולים שמשתחררים מאשפוז בתקופה המיידית לאחר האשפוז, ויאפשר לבצע מעקב ארוך טווח, שייעודו למנוע הדרדרות קלינית. חסר

מכולם. לחיישן האופטי מתווסף חיישן מכני רגיש, המתוכנן לזיהוי תנועות קטנות וביטול ניתן לראות 1 . באיור PPG השפעתם על אות ה את אות המקור המתקבל מחיישן האופטי, ממדידת אזור של תנועות אצבע המשפיע על האות. את התזוזה הזו אקסלומטר אופטי או חיישנים רגילים מכניים לא מזהים, אבל החיישן המכני המדובר הוא רגיש מאוד לתנועות עדינות ולכן מספק מדידה מדוייקת יותר. המידע האופטו-מכני הנקי המתקבל מהחיישנים עובר לניתוח בו-זמני בזמן אמת של אלגוריתמים חישוביים ייעודיים המחלצים ממנו כל אחד מדדים מסויימים ממוקדים, כולל דופק, קצב נשימה, לחץ דם וריוויון חמצן בדם. אלגוריתמים נוספים אחראים על זיהוי הפרעות בקצב הלב, ואף זיהוי של מצב של דום לב. הכל מבוצע בתוך הצמיד בתדירות של עשרות פעמים בשניה. החולה הוא גם נקודת הבקרה החיישנים מודדים בצורה רציפה, כך נעשים גם החישובים. חשוב מזאת, הטכנולוגיה מאפשרת שידור רציף של כלל הנתונים אל נקודת בקרה מרוחקת על ידי חיבור לרשת . באופן זה, נקודת WIFI אלחוטית באמצעות הבקרה יכולה להיות עמדת אחות/ רופא החשופים לכלל המידע ויכולים להגדיר סיפים והתראות חירום. באמצעות שימוש טכנולוגיה זו, יתאפשר ניטור באמצעות ענידת צמיד שאינו שונה בהרבה מצמיד הזיהוי המחויב כיום בבתי החולים. למעשה צמיד כזה יוכל לייתר את הצורך בחיבור כבלים למוניטור נייח המגביל

זה גורם מחד לאשפוזים ממושכים יותר למטרת ניטור והשגחה ומאידך לאשפוזים חוזרים על רקע הדרדרות שלא זוהתה בזמן. אפשרות הניטור מרחוק עתידה למלא את הנוכחי במעקב הרפואי תוך כדי שמירה על שגרת היומיום של המטופלים, בסביבה נוחה וחשופה פחות לזיהומים. הוכיחה COVID -19 אכן, אם יש משהו שמגיפת לעולם הרפואה בשנה האחרונה הוא הצורך בפיתוח טכנולוגי לרפואה פרטנית המתבצעת בזמן אמת ושקופה למטופל, לעומת זו שעיקרה בדיונים מרוחקים וכלליים בין אנשי הצוות המטפל. הפאנדמיה הנוכחית הביאה למשל ליצירת יותר מפגשים מקוונים באינטרנט עם רופא קופת החולים, והרחיבה משמעותית את השימוש בטכנולוגיות ביו-רפואיות לצורך ניטור ומעקב, דוגמת חיישני רמת סוכר. השילוב הנכון של חיישנים אופטיים ייעודיים עם אלגוריתמיקה מותאמת בתוך מכשיר לביש שנוח גם למשתמש, גם יאפשר לקבל את כל המידע על מדדים חיוניים בזמן אמת ולהתריע לגורמים המטפלים עוד לפני שהמטופל שנמצא במעקב מגיע למצב מסכן חיים.

שעון היד הרפואי שפיתחה קארדיאקסנס הוא היחידי שהוכיח בניסויים קליניים :3 תמונה « קארדיאקסנס . צילום: 99% כי ביכולתו לבצע ניטור ומעקב אחרי מדדי גוף ברמת דיוק של

47 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online magazine maker