New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

MEDICAL מוסף מיוחד

איך מפצחיםאתהנוסחא ומניעים כל מטופל להתמיד בטיפול? כאשר מודלים פסיכולוגים ומתמטיקה נפגשים Well-Beat ראיון עם דר. ג'קי אסא, מנהל מחקר ומדעי נתונים – מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

להתנהגות אינן גלויות או מוצהרות, כיצד לבנות פרופיל מטופל מדויק, וכיצד לייצג את הפרופיל למכונה כך שתוכל לחזק התנהגויות רצויות ולשנות התנהגויות בלתי רצויות וללמוד ממטופלים דומים להם. צריך להבין שאנשים אינם מתנהגים באופן רציונלי ועקבי וכן המניעים שלהם הגלויים והנסתרים שונים ומורכבים ועלינו להבין איך אפשר להניע כל אחד מהם לפעולה ומה מצליח עבור כל אחד". נמצאה דרך מתודולוגית! "פעילות גופנית חיונית להמשך הטיפול. צא להליכה היום". זוהי דוגמא למסר מוטיבציוני אשר יכול להניע מטופל כלשהו, אשר נוטה להיות ממושמע . אבל לא כל מטופל. ישנם לא מעט מטופלים שמשפט כזה יעורר אצלם אנטגוניזם חזק. הבעיה היא להבין איזה מסר (ואיזה תוכן) מתאים לאיזה מטופל, מתי ובאיזה טונציה. לימוד דפוסי התגובה למסרים המוצלחים הוא נושא שכבר מיושם על ידי מכונה, אבל במקרה של טיפול המורכבות גבוהה משום שמתערבים משתנים נוספים כגון השלב במחלה, השתנות מצבם לאורך המחלה, כמו גם התגברות על חסמים מסוימים והתעוררות חסמים שלא היו קודם לכן פעילים. שימוש בתוצאות של

שילוב של טכנולוגיית למידת מכונה ) ייחודית עם Machine Learning ( מודלים פסיכולוגים, המסייעים להגברת הענות המטופל לטיפול. סוג ההתקדמות ההכרחי בעולם הרפואה שאנו מצפים לו. לאחרונה ראיינו את ד"ר ג'קי אסא אודות ), בינה Machine Learning למידת מכונה ( ), מודלים Artificial Intelligence מלאכותית ( Well - פסיכולוגים ועבודתו עם חברת לגבי הנעת מטופלים לדבוק בתכנית Beat הטיפולים שלהם. , בעל ML ד"ר ג'קי אסא מוכר מאוד בתחום ה- ניסיון רב בחברות שונות ובכלל זה חברות eBay , Intel היי-טק, כולל חברות גדולות כמו , ואחרות. CitiBank "לפני מספר שנים, פנו אלי מייסדי חברת קרן אהרון, דודו וושינה ורוית רם Well - Beat בר-דעה. הרעיון היה לבנות נוסחה אשר מזהה כיצד ניתן להניע מטופלים שונים לדבוק בטיפול שניתן להם, על פי מודל מתודולוגי שיאפשר למכונה להבין ולהמליץ על התערבויות להגברת ) לטיפול", הוא Persistence ההיצמדות ( אומר. "עמדנו בפני אתגרים מורכבים - כגון כיצד להבין מטופלים לעומק גם כשהסיבות

תקציר האם ניתן להפוך את הנעת החולים ) לנוסחה Adherence להצמד לטיפול ( באמצעות מכונה המבינה את המטופל וממליצה על התערבויות? עד כמה הנושא קרוב למנוע ההמלצות של נטפליקס? מהם האתגרים, הסיכונים והפתרונות? בימינו כבר לא מספיק לומר למטופלים .- Just Do It - 'פשוט תעשו את זה' עלינו למצוא מידע נוסף אודות הפרופיל ההתנהגותי ודפוסי ההתנהגות של כל מטופל, כולל החסמים והמניעים מאחורי הפעולה (או אי-הפעולה). עלינו להבין מדוע מטופלים אינם מגיעים לתורים שנקבעו עם הרופא, מדוע לא נטלו את התרופות בזמן או לא ביצעו את הבדיקות הנדרשות. עלינו ליצור אמון ומעורבות אישית גם במצב ריחוק כגון . וכן עלינו לתמוך COVID-19 מגפת ה במטפלים העובדים שעות נוספות תחת לחץ כבד ולסייע להם עם כלים תומכי החלטה ויצירת תקשורת אפקטיבית בגישה מותאמת אישית. באמצעות ראיון עם ד"ר ג'קי אסא, מנהל מחקר ומדעי נתונים, למדנו על

New-Tech Magazine l 52

Made with FlippingBook - Online magazine maker