New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

מדי שנה נערכות בארץ תחרויות יין. ברור שלא כל היקבים שולחים את יינותיהם לתחרויות וגם אלה ששולחים לא שולחים את כל יינותיהם.

:₪ 90 מרלו – מעל 2017 . מרלו, סוד, שילה 1 2017 . מרלו, מאונטיין הייטס, טורא 2 2018 . מרלו, כביר 3 2016 . מרלו, אסנס, טפרברג 3 :₪ 90 סירה – עד 2017 . שירז, מואה 3 :₪ 90 סירה – מעל 2017 . דור, נטופה 1 2017 . שירז, סוד, שילה 2 2016 . שירז, מונטיפיורי וינדמיל, ירושלים 3 קברנה פרנק: 2018 1848 , 5 . קברנה פרנק, דור 1 2018 . קברנה פרנק, ארגוב 2 2017 , בן נון Deep purple . קברנה פרנק, 3 מלבק: 2016 . מלבק, ירדן, רמת הגולן 1 2018 . מלבק, רזרב, מוני 2 2018 . מלבק, מואה 3 מרסלאן: 2018 . מרסלאן, רזרב, בנימינה 1 2016 . מרסלאן, גרשטיין, ירושלים 2 2018 . סירה, אודם, בנימינה 1 2017 . שירז, רזרב, בנימינה 2

רוזה: 2019 . עלמה, קורל, דלתון 1 2019 . קאסה רוזה, גלאי 2 2019 . רוזה יער אודם, הר אודם 3 יינות אדומים: :₪ 90 ממסכים – עד 2017 . בלנד אדום, גמלא, רמת הגולן 1

2018 . פטיט ורדו, גיזו 2 2018 . פטיט ורדו, נחל, מוני 2 זנים אדומים נוספים: 2019 . פינו נואר, מדבר 1

2017 . טמפרניו, גמלא, רמת הגולן 2 2016 . מורבדר, ליריקא, היוצר 3 :)2012-2008 מתיישנים ( 2012 . מאגמה, בזלת הגולן 1 2011 , ברקן 720 . קברנה סוביניון, אלטיטיוד 1

2017 . דביר, לה פורה בלאנש 2 2016 . שני, ויניארדס, כרמל 3 :₪ 130-90 ממסכים –

2012 . דומיין מירון 2 2012 . ג'רמק, מירון 3

2017 . חוני, לג'נד, שילה 1 2017 . פידלר, לג'נד, שילה 2 2017 . יהלום, בנימינה 3 2018 . סיגמא פיוז'ן, דלתא 3 :₪ 130 ממסכים – מעל 2016 . מאונטן פיק, טורא 1 2017 . פיק, פסגות 2 2016 . מונטיפיורי וינדמיל, ירושלים 3 :₪ 110 קברנה סוביניון – עד 2017 , סגל UF .פטיט 1 2016 . קברנה סוביניון, תרשיש, בנימינה 2 2017 . קברנה סוביניון, רזרב, מוני 3 :₪ 110 קברנה סוביניון – מעל 2017 . קברנה סוביניון, מאונטן הייטס, טורא 1 2017 . יודאיקה, תבור 2 2017 . קברנה סוביניון, אלפה, דלתא 3 2016 . קברנה סוביניון, סינגל ויניארד, כרמל 4 :₪ 90 מרלו – עד 2018 . מרלו, פרי רן, סגל 1

בק': 12,000 יקבי בוטיק קטנים שמייצרים עד :₪ 100 יקב בוטיק קטן – ממסכים עד 2017 . לירא, קדמא 1 2015 . אלפה, יונתן 2 2014 . המגילה, בזק 3 :₪ 100 יקב בוטיק קטן – ממסכים מעל

2016 . קאסה נגב, גלאי 1 2016 . גראן רזרב, קדמא 2 2016 . רזרב, קדמא 3

יקב בוטיק קטן – קברנה סוביניון: 2018 . קברנה סוביניון, סקוריה 1 2017 . קברנה סוביניון, ברניקי 2 . קברנה סוביניון, כביר 3

2018 . מרסלאן, שור 2 2016 . מרסלאן, תבור 2 פטיט סירה:

ישראל פרקר, היוזם והעורך הראשי של אתר היין www.winesisrael.com

2018 . פטיט סירה, ארגוב 1 2018 . פטיט סירה, מוני 2 2016 . פטיט סירה, לגאסי, טפרברג 2 2017 . פטיט סירה, סוד, שילה 3 פטיט ורדו: 2017 . פטיט ורדו, סוד, שילה 1

האתר מתעדכן מדי יום בנושאי יינות ישראל, יקבים, אלכוהול, בירה, אירועי יין, קולינריה ומסעדות

2017 . מרלו, רזרב, בנימינה 1 2018 . מרלו, ג'טרו, תיתורה 2 2016 . מרלו, הסדרה האזורית, כרמל 2

57 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online magazine maker