New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

IoT

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Components Computers

Motion

on

Components

Communication

Blue Sky פיתחה את Microchip חברת GNSS Firewall Software Release 2.0 על מנת לתת מענה לדרישות המתפתחות מצד המפעילים. , כחברה המובילה בתחום Microchip חברת מערכות תדרים וזמנים, מחדשת כל הזמן את GPS טכנולוגיות האבטחה של קליטת אותות עבור מפעילים מסחריים וצבאיים, בדומה לאופן שבו חומות אש של רשתות מגנות מפני איומי וירוסים. העדכונים חיוניים להגנה מפני הנוצרות באופן מהיר יותר GNSS הפרעות ויותר כך שמפעילי תשתיות קריטיות יוכלו להימנע מהפרעות בשירות. BlueSky GNSS Firewall התוכנה Microchip מבית Software Release 2.0 מסופקת כחלק משירות המנויים ומותקנת . בזמן BlueSky GNSS Firewall בהתקן תוצרת TimePictra חיבור לתוכנת הניהול , מפעילי תשתית קריטיות יכולים Microchip בערים, לאורך GNSS גם לנטר ולנתח אותות אזורים גיאוגרפיים, בכל רחבי המדינה, ואף באופן גלובלי ברחבי העולם. של חברת GPS מערך מערכות וישרותי מכיל מכשירים ותוכנות משלימות Microchip 4100  TimeProvider נוספות, כולל עם Precise Timing Grandmaster , מכשיר תזמון ותדרים Gateway Clock , שעון אטומי SyncServer 600/650 5071A ו- MAC(, Time Cesium מיניאטורי ( .cesium primary frequency standard זמינות Microchip צרו קשר עם איש מכירות חברת לקבלת פרטי הזמנה. מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת: h t t p s : / / www. m i c r o s em i . c om / salescontacts Microchip Technology Israel Phone- 972-9-744-7705 Mobile- 972-54-775-5762 Michael.goldstein@microchip.com

שתהיה אמינה ביותר ומאובטחת על מנת להבטיח פעולות בסביבות קיצוניות". הוא הוסיף כי "משפחת דיודות זו מטפלת גם באתגרים העומדים בפני מעצבי מערכות המתמודדים עם בנייה ורטיקלית יעילה יותר ודרישה לפחות שטח לוח מאשר במכשירים אחרים". זמינים MDA3KP TVS מערכי הדיודות M, בגרסת תקני התעשייה הבאים: . המכשירים נחשפו MX ו- MA, MXL לרמות בדיקה שונות על מנת להבטיח שהם עומדים בדרישות הגנה מפני ברקים של כלי טיס כפי שנקבעו בתקן לבדיקה RTCA DO- סביבתית של אוויוניקה, 160E )Lightening Induced Transient ). הקונסורציום של Susceptibility RTCA )the American התעשייה הוא Radio Technical Commission for ) המגבש קונצנזוס סביב Aeronautics סוגיות מודרניזציה קריטיות של תעופה. דיודות MDA3KP TVS, 8 מערך הדיודות 16-pin surface במבנה ורטיקלי ומארז , מאפשר פריסה יעילה וקלות עיצוב, mount משום שנדרש פחות שטח לוח מעגל מודפס לצד האפשרות של צפיפות חשמל גבוהה MDA3KP יותר. במשפחת מערך הדיודות , כל מבנה ורטיקלי במכשיר מספק TVS את הכוח של שמונה מכשירים קטנים יותר על לוח המעגל המודפס, מה שמייתר את הצורך במספר רב של מכשירים למרות שהכוח המסופק גדול יותר. הרכיבים, הזמינים בבנייה חד-כיוונית ודו- ,V40 עד V6 כיוונית במתחים עומדים של מספקים הגנת פריקה אלקטרוסטטית ) וטרנסיינטים חשמליים מהירים ESD( Peak ודירוג IEC ) על פי תקני EFT( 10/1000 ב- W3000 של Pulse Power . עם טווח טמפרטורות מורחב הנע בין µs , המכשירים ניתנים Cº 150 עד Cº 55- ), נבדקו בנחשולי lot traceable למעקב ( ) שלהם MSL מתח ורמת רגישות הלחות ( – מה שממחיש כי מכשירים 1 היא רמה אלה מוכנים לשימוש בסביבות בהן התנאים ) מצביע MSL קשים. רמת רגישות הלחות ( bake על כך שאין צורך במארז יבש או של power rating לפני השימוש. ה- MDA3KP TVS משפחת מערך הדיודות הוא הטכנולוגיה היחידה הזמינה כיום

מציגה את Microchip חברת משפחת מערך דיודה מעכבי מתח 3kW )3kW Transient Voltage מעבר ) להגנה Suppressor Diode Array מרבית בתנאי סביבה קשים מערכי דיודות בעלי מהימנות גבוהה ביותר זמינים להגנה על כלי טיס, מערכות חלל ותשתיות קריטיות מפני נחשולי מתח, פרצי מתח גבוה ואירועים אלקטרוסטטיים על מנת להבטיח פעולות קריטיות, מערכות תעופה וחלל מסתמכות על פונקציונליות דיגיטלית ולוגית ומעגלים חשמליים ביחידות בקרת מנוע, בקרות סביבה, מכשירים ומפעילים. גם מרכזי ומערכות תקשורת, G5 נתונים, תשתיות מסתמכים על מעגלים מורכבים הדורשים הגנה. כל מערכת חייבת לפעול באופן רציף למרות נחשולי מתח ופרצי מתח גבוה כתוצאה מברקים, אירועים סולריים ותקריות אלקטרומגנטיות. חברת . (נאסד"ק: Microchip Technology Inc ) הכריזה היום על השקת תיק MCHP המוצר החדש והמורחב שלה של מערכים ) TVS ורטיקליים של מעכבי מתח מעבר ( MDA3KP Transient Voltage – ה- ), משפחת מוצרי Suppressor )TVS 25 ובה יותר מ- 3kW diode family מוצרים המציעים רמות סינון שונות, קוטביות שונה ותקני הסמכה שונים. MDA3KP משפחת מערך הדיודות – עם Microchip תוצרת חברת TVS הטכנולוגיה היחידה הזמינה המאפשרת טווח מתח מקיף שנבחן בהתאם לסטנדרט אמינות גבוה והוסמך בהתבסס על תקן MIL- שווה ערך לרמת על בסיס תקן – מספקת פתרון PRF-19500 JANTX מרובה דיודות משולב. התקני הצמדת Avalanche מתח אלה מספקים מאפייני ) בעלי תגובה Breakdown Diode )ABD מהירה אשר מסיטים זרם עודף סביב רכיבים רגישים כדי להגן עליהם מפני עומס יתר חשמלי. ), סמנכ"ל Leon Gross ליאון גרוס ( Discrete Product היחידה העסקית אמר כי Microchip של חברת Group "בקרות דיגיטליות, בלוקי מעגל במערכות לוגיקה ואבחון דורשות הגנת זרם ומתח

New-Tech Magazine l 64

Made with FlippingBook - Online magazine maker