New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

Co Components

New Products Automotive

IoT

omputers

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Connectors & Cables

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst Computers

Motion

on

Communication

בעיקר בשוק הבדיקות הדיגיטליות במהירות גבוהה. המחבר מורכב במאונך ומוצמד למקום באמצעות שני PCB ל- ובכך מייתר את הצורך UNF 0-80 ברגי בהלחמה לנקודות הבדיקה. עיצוב בפיתוח. Microstrip לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב: www.samtec.com Samtec Israel Tel: 03-7526600 Email: israel@samtec.com

("גחלילית") היא מערכת החיבורים הפנימיים הראשונה שמספקת למתכנן את הגמישות המאפשרת שימוש לסירוגין בחיבורים פנימיים אופטיים בעלי עקבת מעגל מיקרונית וביצועים גבוהים ובחיבורי נחושת בעלות נמוכה, באותה מערכת מחבר. המערכות של כבלי נחושת וכבלים אופטיים שמספקות את ™ SamtecFireFly הגמישות הנדרשת כדי לקבל קצבי נתונים ג'יגה סיביות בשנייה 28 גבוהים ביותר, עד ו/ או מרחקים גדולים יותר, מפשטות את תכנון המעגלים ומשפרות את הביצועים. עקבת המעגל הזעירה של המערכת, שמאפשרת צפיפות רבה יותר וקרבה צמודה יותר אל המעגל המשולב, מאפשרת יצירת קישוריות שבב לשבב, קישוריות מעגל למעגל, קישוריות על המעגל וקישוריות מערכת למערכת. , בקר ™ FireFly לקבלת מידע נוסף אודות www.samtec. בדף הנחיתה שלנו בכתובת או הורד את מדריך תכנון com/firefly FireFly™Application Design היישומים שלנו. לקבלת תמיכה טכנית וסיוע Guide בתכנון, צור קשר עם מומחי האופטיקה .firefly@samtec.com שלנו בכתובת הרחבת מערכות אקולוגיות של חיבורים )ODI פנימיים אופטיים לנתונים ( וגמישותו ODI הפונקציונליות של חיבור הופכת אותו לממשק מקובל בפלטפורמות בדיקות נפוצות. החל במחוללי צורות גל דרך מגשרים אופטיים ועד ממירים לספרתי (דיגיטייזר), מעבדי אותות ורשמי נתונים, ODI המערכת האקולוגית של חיבורי ממשיכה להתרחב. לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב: www.samtec.com Samtec Israel Tel: 03-7526600 Email: israel@samtec.com

פתרונות למערכת אקולוגית של )ODI חיבורים פנימיים אופטיים לנתונים ( ממשיכים להתרחב פלטפורמות הבדיקות והמדידות של הדור הבא לביצועים גבוהים, תומכות בקצבי נתונים גבוהים יותר מאלו שקיימים בפתרונות הקיימים. ההתקנים הנפוצים יוצרים תקשורת דרך ממשקי נחושת בגורמי צורה סטנדרטיים ויישומים מסורתיים של מכשור ספסלי בדיקה. בקצבי הנתונים המתרחבים, בעיות הכרוכות בשלמות אותות במעבר דרך מכלולים ומחברים של כבלי נחושת, מגבילות את טווח הפעולה ויכולת התפעול הביינית ) של המערכות. ממשק interoperability( ) הוא תקן ODI הנתונים האופטי החדש ( חדש לממשקי מהירות גבוהה עבור מכשור מתקדם ומערכות משובצות. מאפשר שימוש בקצבי נתונים ODI ממשק גבוהים יותר על פני מרחקים ארוכים יותר. הוא מגדיל את יכולת התפעול הביינית במערכות פתוחות על ידי חיבור קישור נתונים סיב אופטי בין שני התקנים, בלי קשר לפונקציונליות. מבוסס על מחבר אופטי ODI ממשק סטנדרטי שאותו אפשר להציב אותו בכל מקום ובכל התקן. הוא מגדיר שכבה פיסית בעלת פונקציונליות ויכולת הרחבה גבוהות. עיקרי המפרט כוללים: 12 ) ל- multimode אופטיקה רב אופנית ( ) Lane חיבורי תקשורת ( ג'יגה סיביות 14.1 /12.5 קצבי נתונים של בשנייה Interlaken פרוטוקול SmartFireFly™ Micro מערכת ™Flyover משתמשים כשכבה הפיסית ODI בממשק SmartFireFly™ Micro במערכת ™Samtec. FireFly של ™ Flyover

low-loss 0.047 מכלל כבלים גמיש GHz 67 עד הכריזה על השקת מכלל Samtec חברת גמיש עם ביצועים של low-loss כבלים ,RF047-A . מכלל הכבלים GHz 67 עד 1.85 בשימוש של מחבר זכר ונקבה של מירבי VSWR עם GH 67 מ"מ, פועל עד ואף טוב יותר. המחברים 1.4:1 של עם מגעים solder clamp הם בעיצוב . רכיבי הגוף fully captivated מרכזיים עשויים פלדת אל-חלד פסיבית עם טבעת פליז מולחמת מצופה זהב ומגע עשוי נחושת בריליום. אפשרויות המחברים הנוספות המוצעות כוללות סדרות זכר מ"מ, כמו גם סדרות 2.92 ונקבה של של זכר ונקבה. אפשרויות של SMPM מחברים מותאמים אישית זמינות גם הן. למכללים אלה יכולת ביצועים גבוהים והם אידיאליים ליישומים המוגבלים בגודלם הדורשים גמישות גבוהה. למידע נוסף, אנא היכנסו לאתר בכתובת: samtec.com?RF047-A לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב: www.samtec.com Samtec Israel Tel: 03-7526600 Email: israel@samtec.com

New-Tech Magazine l 70

Made with FlippingBook - Online magazine maker