New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

IoT

Test & Mesurement

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst 1000 ענקיים עם שישה תאים סטנדרטיים מ ליטר אידיאלים למודולים 5000 ליטר, עד עם בקרת טמפ. ולחות Solar Battery של ,to +180°C, -70 to +180°C -40 בתחום עם אחידות טמפ. בתא הגדול ביותר של פחות מעלות, עם או ללא בקרת לחות בתחום 3 מ , ויכולים לעמוד בכל דרישות 20%-95% של .CUSTOM הלקוח גם דרישות מיוחדות לפרטים: ח. בנץ אלקטרוניקס בע"מ 08-9422-923 Computers

Motion

on

Communication

תאי טמפ- לאנרגיות ESPEC מתחדשות, סולארי/רוח ! ח. בנץ משווקת מערכות לבדיקות סביבה היפנית, הטובה ESPEC של חברת בעולם עם מיגוון תאים הרחב ביותר בתחום, מבוקרים ע"י מחשב עם תוכנה עם Smartphone ידידותית ו/או ע"י קבלת התראות בזמן אמת לנייד. סדרת התאים לבחינת מוצרים לאנרגיה מתחדשת כגון פאנלים סולאריים לכל בדיקות סביבה הנדרשות לתחום הנ"ל ,Thermal Cycle Test 10.11 כגון : Humidity Freeze Test - 10.12 שעות 1000 ו 10.13 Damp Heat Test כולם באותו תא קומפקטי. 85°C/85% ב תאים נוספים מוצעים לבחינת מודולים לאנרגיית רוח. המדחסים החדישים והיעילים של קומפקטים ומאפשרים קבלת ESPEC תאים קומפקטים יחסית לגודל המודולים

תאי טמפ- שוק תרמי

TSD100 – TSE12 ח. בנץ משווקת מערכות לבדיקות סביבה של היפנית, הטובה בעולם עם ESPEC חברת מיגוון תאים הרחב ביותר בתחום, מבוקרים ע"י מחשב עם תוכנה ידידותית ו/או ע"י עם קבלת התראות בזמן Smartphone אמת לנייד. המערכות מיועדת לביצוע שוק תרמי עם תאים בגדלים/נפחים שונים, בדיקות סביבה לתעשיית הרכב ומתאימים גם לסטנדרטים , וצבאיים IEC60068-2-14 תעשייתיים עם פזור טמפ. אחיד ומצוין. MIL-STD-883 הפריט הנבדק רואה טמפ. אחידה ומדויקת, זמן החשיפה נמדד החל מהשגת הטמפ. הרצויה להבטחת מבדק מדויק לרמות הטמפ. והזמן המתוכננות. זמן חזרת הטמפ. 60- דקות בין 15 הינו קצר שאינו עולה על מעלות, דבר המקצר את זמן הבדיקה 150 הכולל. היחידות שרבות מהן מותקנות בארץ מתאימות למטרות מחקר, פיתוח וייצור את כל ESPEC בנוסף מציעה חברת התאים ליישומים של בדיקת חום/קור/לחות מגודל שולחני ועד מבנים שלמים HAST 20 ועד 15C ,10 ,5 בקצבי חימום קרור של מעלות לדקה. לפרטים: ח. בנץ אלקטרוניקס בע"מ 08-9422-923

ben@hbentz.com www.hbentz.com

הנבחנים. לפרטים: ח. בנץ אלקטרוניקס בע"מ 08-9422-923

תאי טמפ- לתעשיית הרכב! ESPEC ח. בנץ משווקת מערכות לבדיקות סביבה היפנית, המובילה ESPEC של חברת ביצור מגוון רחב של תאי בדיקה לתעשיית הרכב תאי טמפ/לחות וואקום לבחינת מודולים בתחום של הסוללות, לדים, מעגלי הספק, מעגלי ניווט ועוד למכוניות רגילות הברידיות וחשמליות עם מיגוון תאים הרחב ביותר בתחום, מבוקרים ע"י מחשב עם עם Smartphone תוכנה ידידותית ו/או ע"י קבלת התראות בזמן אמת לנייד. https://www.espec.de/ באתר החברה / ניתן למצוא מידע markets/automobile טכני רב בכל התחום הנ"ל . לפרטים: בן ציון ח. בנץ אלקטרוניקס בע"מ 08-9422-923

ben@hbentz.com www.hbentz.com

ben@hbentz.com www.hbentz.com

D-300 מצלמה להדמיה תרמית 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ משווקת מצלמות להדמיה תרמית מאירלנד.המצלמות SATIR של חברת יכולות לשמש בין היתר לאפליקציות הבאות: איתור תקלות עקב חימום רכיבים בכרטיסים אלקטרוניים בשלב הפיתוח היצור וההפעלה, שימושים רפואיים, שימושים בתחום התעשייה הכבדה והאנרגיה, איתור שרפות יער, איתור נזילות בתחום הכימיה, איתור נזילות בצנרת מים ועוד... D- אחד הדגמים הפופולאריים הוא ה- , מארז 3.5 . למצלמה יש מסך " 300

ben@hbentz.com www.hbentz.com

תאי טמפ/לחות ענקיים- ESPEC FM סדרת ח. בנץ משווקת מערכות לבדיקות סביבה של היפנית, הטובה בעולם עם מיגוון ESPEC חברת תאים הרחב ביותר בתחום, מבוקרים ע"י מחשב עם Smartphone עם תוכנה ידידותית ו/או ע"י קבלת התראות בזמן אמת לנייד. מיועדת לבחינת מודולים FM סדרת ה -

New-Tech Magazine l 72

Made with FlippingBook - Online magazine maker