New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

IoT

Test & Mesurement

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst מערכות הרעדה – ציוד בדיקה חיוני לכל חברה יצרנית 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה 2 בע"מ מייבאת, מוכרת ותומכת למעלה מ- עשורים במערכות הרעדה לתעשייה. תפקיד המרעד הוא לדמות את כל הרעידות שמוצר יראה בחייו החל משליחתו מהמפעל ועד/ כולל פעולתו סופית ולבדוק שלא נגרם נזק למוצר שמשבית אותו. גודל המרעד ומידותיו נקבע לפי הכוח שהוא יכול להפעיל על מוצר וגודל המוצר אותו שמים על המרעד. אם המוצר גדול אפשר לחבר מאריך ראש ואם צריך הרעדות בכמה צריך ניתן לחבר שולחן אופקי למרעד. 25K KGF המרעדים יכולים לתמוך ב- . ראש המרעד יכול 70K KGF מגיעים עד ל- לנוח בין סמ' בודדים לעשרות סמ' והשולחנות בין עשרות למטרים. למרעד נלוות מע' בקרה השולטת בו היכולה להריץ פרופילי הרעדה שונים (סינוס, ראנדום...). מס' הערוצים במע' הבקרה הוא לפי דרישת הלקוח. למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה Computers

Motion

on

Communication

התוכנה מאפשרת קבלת מידע מכל חברות של IMU/INS המקלטים הגדולים ואף מ- חברות צד שלישי (בנוסף לשלה כמובן). יש מוצרים נוספים, SBG SYSTEMS לחברת בדיוקים שונים AHRS/IMU/INS כגון: .) MRU & INS וסנסורים לתחום הימי ( END USER מוצרי החברה אינם דורשים .EXPORT LICENSE או למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה

תאי טמפרטורה ולחות – ציוד בדיקה חיוני לכל חברה יצרנית 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ מייבאת, מוכרת ותומכת למעלה עשורים תאי טמפרטורה ולחות 2 מ- שונים. תפקיד התא הוא לדמות את כל הטמפרטורות והלחות שמוצר יראה בחייו החל משליחתו מהמפעל ועד/כולל פעולתו סופית ולבדוק שלא נגרם נזק למוצר שמשבית אותו. גודל התא ומידותיו נקבע לפי גודל המוצר אותו שמים על המרעד כמו-כן גם לפי ההספק שלו לחמם/לקרר את המוצר לערך הרצוי בקצב הרצוי. יכולת לדמות לחות היא אופצייה בתאים הללו. ליטר 22 התאים המשווקים הינם החל מ- נפח פנימי ועד תאים בגודל חדרים. תחום או 70 טמפרטורות העבודה הינו ממינוס מעלות. הקצבים הינם 180 ועד 40 מינוס מעלות לדקה עבור הקירור ו/או 3 החל מ- מעלות (יש תאים מיוחדים 15 חימום ועד מעלות לדקה). 70 שמגיעים לקצב של התאים מחוברים למחשב באמצעות כבל רשת ונשלטים באמצעות הפאנל שליטה או תוכנה. בסיום התהליך ניתן לקבל גרף של הטמפרטורות והלחות שעבר המוצר ואף להדפיסו בעת הצורך. למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com www.aoe.co.il

CK-350-F מצלמה להדמיה תרמית בע"מ 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה משווקת מצלמות להדמיה תרמית של חברת מאירלנד. בעקבות הקורונה אחד SATIR .CK-350-F הדגמים הפופולאריים הוא ה- המערכת כוללת מצלמה המודדת חום מרחוק וללא מגע וגוף שחור המאפשר לתת מדידת ייחוס קבועה, דבר המאפשר למערכת להגיע המעלה. המערכת 0.3 לדיוק של מקסימום מאפשרת למדוד מס' אנשים בו-זמנית ותוך כדי תנועה. המערכת מאפשרת בעת הצורך לשמור תמונות של אנשים ולמצוא אותם לפי הזמן בו צולמו ולפי זיהוי פנים. למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com www.aoe.co.il

- תוכנת עיבוד נתונים QINERTIA שונים INS/IMU עבור , אשר מיוצגת SBG SYSTEMS חברת בלעדית ע"י חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ, פיתחה תוכנת לעיבוד נתונים 2002 שונים. התוכנה מציאה פתרון IMU/INS מ- כולל לאלה העוסקים בתחום הגאו והסקרים ורוצים לקבל תוצאות מיקום יותר טובות ע"י עיבוד הנתונים של הקלטת הדרך שהם תפסו. התוכנה מאפשרת בלחיצת כפתור מתחנות שנמצאות RTK נגישות לתיקון ברחבי העולם או שליטה במיקום תחנת סטטי. PPP בסיס ע"י חישוב

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com aoeab@bezeqint.net www.aoe.co.il

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com www.aoe.co.il

New-Tech Magazine l 74

Made with FlippingBook - Online magazine maker